Czym jest e-recepta?

E-recepta to wygodne i bezpieczne rozwiązanie dla pacjentów, ale również dla lekarzy. Wystawienie e-recepty jest proste i zajmuje mniej czasu, niż wystawienie recepty papierowej. Dodatkowy czas lekarz może poświęcić pacjentowi. Możliwość nadania dostępu lekarzowi do historii leczenia, w tym wystawionych e-recept pacjenta zapewni poprawę jakości świadczonych usług oraz zwiększy efektywność leczenia. E-recepta stanowi cyfrową wersję dotychczasowej papierowej recepty.Od 1 stycznia 2020 roku recepty będą obowiązkowo wystawiane w postaci elektronicznej.

Zalety korzystania z recepty elektronicznej:

 • przyśpieszenie i ułatwienie procesu wystawiania recept - dzięki zastosowaniu formy elektronicznej
 • zapewnienie poprawności wystawiania e-recepty - dzięki weryfikacjom prowadzonym przez system w trakcie wystawienia e-recepty
 • brak problemu z wracającymi pacjentami, którzy zgubili recepty - dzięki stałemu dostępowi do wystawionych e-recept w Internetowym Koncie Pacjenta
 • możliwość zapewnienia kompleksowego sposobu leczenia - dzięki dostępowi do wszystkich realizowanych e-recept pacjenta za zgodą pacjenta
 • ograniczenie kolejek - dzięki możliwości wystawienia e-recepty na leki na choroby przewlekłe bez wizyty pacjenta w gabinecie
 • ograniczenie błędów
 • brak problemu z realizacją recepty w przypadku zgubienia wydruku przez pacjenta - możliwość realizacji po zalogowaniu się przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta otwiera się w nowej karcie i podania danych dostępowych koniecznych do pobrania e-recept
 • optymalizacja czasu lekarzy
 • eliminacja problemu nieczytelnych i fałszywych recept 
Dowiedz się więcejo: Zalety korzystania z recepty elektronicznej

Jak dołączyć do programu?

W celu podłączenia się podmiotu leczniczego do Systemu P1 należy skorzystać z wniosku udostępnionego na stronie https://rpwdl.csioz.gov.pl/otwiera się w nowej karcie . Złożenie wniosku jest możliwe po zalogowaniu się na posiadane konto w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Film instruktażowy, jak krok po kroku złożyć wniosek o dostęp do Systemu P1 w RPWDL  otwiera się w nowej karcie Podmioty lecznicze mają obowiązek podłączenia się do Systemu P1 nie później, niż do dnia 31 grudnia 2019r. (art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia).

Czym jest e-recepta?

E-recepta to wygodne i bezpieczne rozwiązanie dla pacjentów, ale również dla lekarzy. Wystawienie e-recepty jest proste i zajmuje mniej czasu, niż wystawienie recepty papierowej. Dodatkowy czas lekarz może poświęcić pacjentowi. Możliwość nadania dostępu lekarzowi do historii leczenia, w tym wystawionych e-recept pacjenta zapewni poprawę jakości świadczonych usług oraz zwiększy efektywność leczenia. E-recepta stanowi cyfrową wersję dotychczasowej papierowej recepty.Od 1 stycznia 2020 roku recepty będą obowiązkowo wystawiane w postaci elektronicznej.

Zalety korzystania z recepty elektronicznej:

 • przyśpieszenie i ułatwienie procesu wystawiania recept - dzięki zastosowaniu formy elektronicznej
 • zapewnienie poprawności wystawiania e-recepty - dzięki weryfikacjom prowadzonym przez system w trakcie wystawienia e-recepty
 • brak problemu z wracającymi pacjentami, którzy zgubili recepty - dzięki stałemu dostępowi do wystawionych e-recept w Internetowym Koncie Pacjenta
 • możliwość zapewnienia kompleksowego sposobu leczenia - dzięki dostępowi do wszystkich realizowanych e-recept pacjenta za zgodą pacjenta
 • ograniczenie kolejek - dzięki możliwości wystawienia e-recepty na leki na choroby przewlekłe bez wizyty pacjenta w gabinecie
 • ograniczenie błędów
 • brak problemu z realizacją recepty w przypadku zgubienia wydruku przez pacjenta - możliwość realizacji po zalogowaniu się przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta otwiera się w nowej karcie i podania danych dostępowych koniecznych do pobrania e-recept
 • optymalizacja czasu lekarzy
 • eliminacja problemu nieczytelnych i fałszywych recept 
Dowiedz się więcejo: Zalety korzystania z recepty elektronicznej

Jak dołączyć do programu?

W celu podłączenia się podmiotu leczniczego do Systemu P1 należy skorzystać z wniosku udostępnionego na stronie https://rpwdl.csioz.gov.pl/otwiera się w nowej karcie . Złożenie wniosku jest możliwe po zalogowaniu się na posiadane konto w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Film instruktażowy, jak krok po kroku złożyć wniosek o dostęp do Systemu P1 w RPWDL  otwiera się w nowej karcie Podmioty lecznicze mają obowiązek podłączenia się do Systemu P1 nie później, niż do dnia 31 grudnia 2019r. (art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia).