zmień mnie

Raport dot. hospitalizacji JGP - listopad 2020
Raport oparty o dane dot. hospitalizacji zakończonych w listopadzie 2020 roku, rozliczonych przy pomocy produktów z katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów
Data publikacji:
2021-04-29
Typ publikacji:
Cykliczny
Słowa kluczowe:
cykliczny, JGP
Poziom agregacji:
województwa, szpitale
Zakres lat:
2020 - 2020

W raporcie

  • w listopadzie 2020 zakończyło się 305 tys. hospitalizacji i było to o 45% mniej niż w listopadzie 2019;
  • najwięcej hospitalizacji było z powodu rozpoznań klasyfikowanych jako choroby układu krążenia (I00-I99) i stanowiły one 14% wszystkich hospitalizacji (44 tys.);
  • najmniejszy spadek liczby hospitalizacji, porównując z listopadem 2019, odnotowano z powodu chorób klasyfikowanych jako Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96) - spadek o 13%.

Opis raportu

Raport oparty o dane dotyczące hospitalizacji zakończonych w listopadzie 2020 roku, rozliczonych przy pomocy produktów z katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP).

Zawiera on informacje nt.:

  • struktury liczby hospitalizacji wg głównego rozpoznania sprawozdanego przy wypisie (wg klasyfikacji ICD-10, z dokładnością do kategorii rozdziału) oraz województwa;
  • struktury liczby hospitalizacji i ich wartości wg głównego rozpoznania sprawozdanego przy wypisie (wg klasyfikacji ICD-10, z dokładnością do kategorii rozdziału);
  • odsetka hospitalizacji, dla których rozpoznanie główne przy wypisie na piątym znaku posiadało cyfrę '9' (nieokreślone) wg poziomu szpitala w ramach PSZ;
  • liczby hospitalizacji i ich wartości wg głównego rozpoznania sprawozdanego przy wypisie (wg klasyfikacji ICD-10, z dokładnością do kategorii rozdziału), województwa, poziomu szpitala w ramach PSZ oraz sekcji JGP;
  • liczby hospitalizacji i ich wartości wg sekcji JGP, produktu rozliczeniowego oraz poziomu szpitala w ramach PSZ;
  • liczby hospitalizacji i ich wartości wg sekcji JGP, województwa oraz świadczeniodawcy.

Raport zawiera dane w formie tabelarycznej oraz w formie graficznej. W celu umożliwienia porównania statystyki zostały przedstawione dla miesiąca poprzedniego oraz analogicznego w poprzednim roku.

Raport wygenerowano na podstawie danych będących w posiadaniu Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14.04.2021. 

 

Pliki do pobrania