ZM - zakres informacyjny przekazywany w ramach programu Profilaktyka 40+

Sprawozdanie do systemu e-Zdrowie

Centrum e-Zdrowia informuje, iż każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą w ramach programu, będący realizatorem, powinien sprawozdawać do systemu e-Zdrowie (P1) wymagane dane w zakresie udzielonych świadczeń.

 

Rodzaje zasobów ZM zapisywane w ramach programu

Na zdarzenie medyczne w ramach programu powinny składać się następujące zasoby:

 1. Zasób patient;
 2. Zasób encounter;
 3. Zasób condition z ozn. rozpoznania pozyskanego ze skierowania (Z03 Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne);
 4. Zasoby procedure dla wykonanych procedur medycznych (wykaz procedur do realizacji zostanie ujęty w skierowaniu);
 5. Zasób coverage dla wskazania prawa do świadczeń;
 6. Zasób claim dla danych rozliczeniowych;
 7. Zasoby observation, dla wykonanych pomiarów antropometrycznych;
 8. Zasób podpisu provenance.

 

Przykłady wymaganych zasobów zdarzeń medycznych 

Centrum e-Zdrowia w niniejszej publikacji udostępniło przykład zdarzenia medycznego zawierającego niezbędne zasoby wymagane podczas realizacji programu Profilaktyka 40+.

 

Na co zwrócić szczególną uwagę w zasobach zdarzeń medycznych?

Wszystkie zasoby powinny dotyczyć tylko i wyłącznie danego pacjenta, któremu wystawiono elektroniczne skierowanie oraz powinny wskazywać wykonanie w ramach jednego zdarzenia medycznego z którym są powiązane referencją.

Dodatkowo:

 1. Zasób encounter powinien:
  • wskazywać typ zdarzenia o kodzie 9 wskazującym nazwę jednostki statystycznej na Badanie;
  • zawierać element basedOn wskazujący identyfikator skierowania elektronicznego.
 2. Zasób procedure powinien:
  • wskazywać kod wykonanej procedury wg. słownika ICD-9 będącej przedmiotem wskazania w elektronicznym skierowaniu wchodzącej w skład pakietu badań diagnostycznych programu.
 3. Zasób condition powinien:
  • wskazywać kod i nazwę wskazanego rozpoznania wg. słownika ICD-10, tj. Z03 Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne, kod powinien być zgodny z rozpoznaniem wystawionego skierowania.
 4. Zasób observation powinien:
  • wskazywać kod i nazwę wskazanego pomiaru antropometrycznego niezbędnego dla komplementarnej realizacji skierowania. Pomiary wskazane w zasobach wskazywane są zgodnie z poniższym zestawieniem:
   • pomiar ciśnienia tętniczego, kod 85354-9 Blood pressure panel with all children optional wg. LOINC z określeniem dla wskazania ciśnienia skurczowego/rozkurczowego.
   • pomiar masy ciała, kod 29463-7 Body weight wg. LOINC
   • pomiar wzrostu, kod 8302-2 Body height wg. LOINC
   • pomiar obwodu w pasie, kod 56114-2 Waist Circumference by NHANES wg. LOINC
   • wskaźnik masy ciała (BMI), kod LP35925-4 Body mass index (BMI) wg. LOINC
   • ocena miarowości rytmu serca, kod 89.59 Inne nieinwazyjne badania serca i układu naczyniowego wg. ICD-9
 5. Zasób claim powinien:
  • wskazywać powiązanie z rozpoznaniem, zasób condition;
  • wskazywać procedury wykonane w ramach realizacji świadczenia przez wskazanie referencji, zasób procedure;
  • wskazywać powiązanie z zasobem coverage;
  • wskazywać element item dla każdej wykonanej procedury oraz kompletu wykonanych pomiarów antropometrycznych przez określenie:
   • elementu productOrService jednoznacznie wskazującego kod świadczenia z programu;
   • elementu category wskazującego kod zakresu świadczeń.

 

Przygotowane przykłady zasobów obrazują sposób zapisu danych wynikających z uczestnictwa w programie w kontekście zasobów zdarzenia medycznego.

 

Pliki do pobrania