Prowadzisz praktykę fizjoterapeutyczną? Uzyskaj wpis do RPWDL

Wraper
Zmiana przepisów prawnych
W związku ze zmianą przepisów prawnych od 2 kwietnia br. fizjoterapeuci, którzy chcą wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę fizjoterapeutyczną, zobowiązani są uzyskać wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą(RPWDL).Organem prowadzącym rejestr jest Krajowa Rada Fizjoterapeutów. Dokonanie wpisu do RPWDL odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. 2019 r. poz. 605).

Jak się zarejestrować?
Aby zarejestrować praktykę zawodową, fizjoterapeuta zobowiązany jest do rejestracji konta i złożenia wniosku o wpis za pomocą RPWDL, dostępnego pod adresem: https://rpwdl.csioz.gov.pl/

Wsparcie techniczne
Wsparcie techniczne można uzyskać od administratora systemu dzwoniąc pod numer:19 457 lub wysyłając e-mail na adres: rpwdl@csioz.gov.pl   

Znalazłeś błąd? Daj nam znać o napotkanych problemach w systemie P1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy problemów Article Article