Podsumowanie spotkań dot. e-recepty oraz IKP - pierwsza połowa czerwca 2019 r.

Wraper
Lonley wrpaer

W pierwszych dwóch tygodniach czerwca zespół Wydziału Wdrożeń Systemu P1 przeprowadził w całej Polsce cykl spotkań informacyjnych. W spotkaniach wzięli udział pracownicy medyczni wraz z szefami podmiotów wykonujących działalność leczniczą, przedstawiciele działów IT oraz pacjenci. Głównym tematem prezentacji była koncepcja funkcjonowania elektronicznej recepty oraz powiązane z tym funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta (dostępnego pod adresem pacjent.gov.pl). W trakcie spotkań zespół wdrożeń potwierdzał także Profile Zaufane.

Tego samego dnia spotkaliśmy się z pacjentami Pruszczu Gdańskim. Uczestnikami szkolenia byli studenci Uniwersytetu III wieku – zachęciliśmy kolejnych pacjentów do korzystania z IKP.

5 czerwca w Warszawie uczestniczyliśmy w posiedzeniu Naczelnej Izby Lekarskiej, gdzie mieliśmy okazję porozmawiać z Komisją Lekarzy Seniorów i Emerytów.
W Gdańsku tego samego dnia obyło się spotkanie dla lekarzy zrzeszonych w ramach Porozumienia Zielonogórskiego Oddziału Pomorskiego oraz lekarzy z przychodni „REMED+LECTUS” Sp. z o. o.
W Elblągu równolegle trwało spotkanie lekarzy zrzeszonych w ramach Porozumienia Zielonogórskiego oddziału Warmińsko – Mazurskiego.

W dniu 6 czerwca założenia e-recepty oraz funkcjonalności IKP zaprezentowane zostały w ramach konferencji „Ogólnopolski zjazd użytkowników systemów CompuGroup Medical Polska”.

7 czerwca Minister Janusz Cieszyński poprowadził prezentację „e-recepta, e-skierowane, IKP. Cele na 2019 r.” w ramach XIX Kongresu Medycyny Rodzinnej
"Lekarz rodzinny w roli głównej". W trakcie kongresu zespół wdrożeń P1 informował o IKP oraz potwierdzał Profile Zaufane.

8 czerwca w Starych Jabłonkach odbył się XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Lekarzy, na którym mieliśmy okazję przekazać informacje dotyczące SMK
oraz e-recepty.
Tego samego dnia byliśmy w Gdańsku na Pikniku na Zdrowie z informacją o IKP.


W dniu 10 czerwca uczestniczyliśmy w Sopockich Dniach Seniora organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, gdzie omówiliśmy zmiany w ochronie zdrowia, w tym wdrożenie e-recepty oraz udostępnienie dla pacjentów funkcjonalności pacjent.gov.pl.

11 czerwca spotkaliśmy się z pracownikami medycznymi w Siedlcach. W trakcie spotkania przedstawiliśmy zasady działania e-recepty, pilotażowego programu e-skierowania oraz co wnosi korzystanie z IKP.

12 czerwca odbyły się spotkania dla pracowników medycznych związane z cyfryzacją w Służbie Zdrowia w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem
oraz w Radomiu dla lekarzy Porozumienia Zielonogórskiego – Oddział Mazowiecki. 12 czerwca byliśmy także na Konferencji dla Seniorów „Z CYFRYZACJĄ NA TY”, podczas której poprowadziliśmy wykład „Senior w świecie cyfrowym: jak e-recepta zwiększa bezpieczeństwo terapii”.

W dniach 12 czerwca oraz 13 czerwca zrobiliśmy akcję promocyjną IKP (pacjent.gov.pl) dla pracowników Komendy Głównej Policji w Warszawie.

13 czerwca w Wejherowie (woj. pomorskie) spotkaliśmy się z lekarzami z NZOZ Cormed Sp. z o.o. oraz NZOZ Medycyna Rodzinna, gdzie przeprowadziliśmy szkolenie
z zakresu: e-recepty, e-skierowania oraz Internetowego Konta Pacjenta.

Równolegle 13 czerwca spotkaliśmy się z Dyrektorami Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie oraz z Prezesami Spółek z udziałem Województwa Śląskiego. Przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu wdrożenia e-recepty oraz potwierdzaliśmy Profile Zaufane, wykorzystywane do zalogowania się na pacjent.gov.pl.

Również 13 czerwca poprowadziliśmy szkolenie w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej w Kaliszu, podczas którego zostały przedstawione zmiany w ochronie zdrowia.

W dniu 14 czerwca spotkaliśmy się z Pracownikami Medycznymi w Czerwonaku – w przychodni ProFamilia. Głównym tematem była funkcjonalność elektronicznej recepty, elektronicznego skierowania, jak również przedstawiliśmy korzyści płynące z korzystania z IKP (pacjent.gov.pl).

14 oraz 15 czerwca z naszym mobilnym stoiskiem IKP byliśmy na IV Mazowieckim Spotkaniu Stomatologicznym, gdzie informowaliśmy o e-recepcie oraz IKP.

15 czerwca w Łodzi uczestniczyliśmy w spotkaniu z pielęgniarkami , gdzie omawialiśmy zasady e-recepty wystawianej przez pielęgniarki), a także odwiedziliśmy Rzeszów, gdzie – mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w akcji „Trasa czerwonej nitki” na rzeszowskim rynku i mieliśmy okazję przekazać informacje o IKP.

Pierwsze dwa tygodnie czerwca zaowocowały przeszkoleniem około 1000 osób obecnych na spotkaniach. W tym celu pokonaliśmy około 4 tys. kilometrów. Już dzisiaj kolejne szkolenia.   

Znalazłeś błąd? Daj nam znać o napotkanych problemach w systemie P1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy problemów Article Article