Czym jest e-skierowanie?

Wraper
Lonley wrpaer

E-skierowanie jest to kolejny elektroniczny dokument wprowadzony zaraz po e-recepcie. Dzięki temu pacjent może otrzymać swoje skierowanie na badania diagnostyczne również w postaci cyfrowej. Do 1 stycznia 2021 roku, będzie można korzystać również z papierowej wersji skierowania. Po tym czasie zgodnie z założeniami, wszystkie uwzględnione w przepisach rodzaje skierowań będą funkcjonowały wyłącznie w postaci cyfrowej. 


Na jakie świadczenia mogę wystawiać e-skierowanie? 

E-skierowanie jest obecnie testowane, a zakończenie pilotażowego programu jest przewidywane na III kwartał 2019 r. W pilotażu biorą udział głównie placówki medyczne na terenie Warszawy i Polanicy Zdrój. Z dnia na dzień coraz więcej placówek z całej Polski wyraża chęć uczestnictwa w pilotażu e-skierowania- nowoczesnej formy obsługi pacjentów.

W trakcie trwania pilotażu lekarz będzie miał możliwość wystawienia e-skierowanie wyłącznie na wybrane świadczenia opieki medycznej, które Minister Zdrowia określił w rozporządzeniu.


Od kwietnia 2019r. lekarz wystawi e-skierowanie na:

Lista badań, na które lekarz będzie mógł wystawić e-skierowanie, będzie sukcesywnie rozszerzana.    

 Gdzie funkcjonuje e-skierowanie? 

Na stronie https://www.csioz.gov.pl/e-zdrowie-p1/e-skierowanie/ w sekcji Dokumenty znajduje się plik o nazwie Gdzie otrzymasz i zrealizujesz e-skierowanie, w którym można znaleźć informację, które placówki wystawiają e-skierowania, a które je realizują. Dodatkowo, trwają przygotowania portalu www.mapa.pacjent.gov.pl, która umożliwi odnalezienie wszystkich placówek, które obsługują e-skierowanie. Dzięki zamieszonym na portalu filtrom, użytkownik będzie miał możliwość odszukania tylko tych placówek, które wystawiają e-skierowanie, realizują je lub zapewniają pełny zakres usług. Wdrożenie e-skierowanie planowane jest na październik 2019 roku. Lista podmiotów obsługujących elektroniczne skierowania będzie się sukcesywnie wydłużać.


Kiedy e-skierowanie będzie dostępne w całej Polsce?

Pilotaż na ograniczonym terytorium potrwa do końca III kwartału 2019 roku. Po tym czasie CSIOZ rozpocznie wdrożenie Systemu P1 na terenie całego kraju. Planujemy, aby wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą w Polsce zostały podłączone do Systemu P1 do dnia 1 stycznia 2021 roku. Od tego czasu, zgodnie z założeniami, skierowania będą wystawiane wyłącznie w postaci elektronicznej.


Czy e-skierowanie jest tak samo ważne, jak skierowanie papierowe ?

E -skierowanie, zgodnie z założeniami projektu P1, jest pełnoprawnie obowiązującym dokumentem, pod warunkiem, że zostało wystawione na świadczenia określone w aktualnym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej.
Skierowania w postaci papierowej obowiązują do 31 grudnia 2020 roku. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązującą formą skierowania będzie forma elektroniczna. Po 1 stycznia 2021r. pacjent będzie mógł otrzymać skierowanie w formie papierowej wyłącznie na świadczenia, które do tego czasu nie zostaną ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. 

Znalazłeś błąd? Daj nam znać o napotkanych problemach w systemie P1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy problemów Article Article