Zalety recepty elektronicznej

Wraper
Lonley wrpaer


E-recepta to centralny system informatyczny udostępniony w ramach projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (System P1).   
 
 
Zalety recepty elektronicznej
 

Dla Aptek
  1. czytelna dla farmaceuty – brak problemów z błędnymi danymi, brakiem pieczątki, czy niewyraźnym pismem
  2. brak problemu z realizacją recepty w przypadku zgubienia wydruku przez pacjenta – możliwość realizacji po zalogowaniu się przez pacjenta do Internetowego Konta Pacjenta www.pacjent.gov.pl i podania danych dostępowych koniecznych do pobrania e-recept
  3. brak konieczności wydawania odpisów-dzięki możliwości częściowej realizacji e-recept, również refundowanych
  4. możliwość uzyskania dostępu do wszystkich realizowanych e-recept pacjenta (za zgodą pacjenta), co umożliwia zapewnienie kompleksowej opieki farmaceutycznej
  5. uproszczenie procesu retaksacji recept     Dla Podmiotów Leczniczych
  1. przyspieszenie i ułatwienie procesu wystawienia recept- dzięki zastosowaniu formy elektronicznej
  2. zapewnienie poprawności wystawienia e-recepty- dzięki weryfikacjom prowadzonym przez system w trakcie wystawienia e-recepty
  3. brak problemu z wracającymi pacjentami, którzy zgubili recepty- dzięki stałemu dostępowi do wystawionych e-recept w Internetowym Koncie Pacjenta www.pacjent.gov.pl
  4. możliwość uzyskania dostępu do wszystkich realizowanych e-recept pacjenta za zgodą pacjenta- możliwość zapewnienia kompleksowego sposobu leczenia
  5. możliwość wystawienia e-recepty na leki na choroby przewlekłe bez wizyty pacjenta w gabinecie- ograniczenie kolejek   


Pomoc techniczna
Pomoc techniczna dostępna 7 dni w tygodniu w godz. od 6.00 do 21.00: tel: 19 457; e-recepta@csioz.gov.pl     

Znalazłeś błąd? Daj nam znać o napotkanych problemach w systemie P1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy problemów Article Article