Aktualizacja dokumentacji integracyjnej dla usługi COVID-19

Aktualizacja dokumentacji

Centrum e-Zdrowia udostępnia zaktualizowaną wersję dokumentacji integracyjnej dla usługi COVID-19.

Aktualizacja skupia się na uszczegółowieniu opisu wymagalności parametrów podczas generowania tokenu dostępowego.  

Pliki do pobrania