Aktualizacja dokumentacji integracyjnej na wydanie W15.1 w zakresie ZM

Aktualizacja dokumentacji

Centrum e-Zdrowia udostępnia zaktualizowaną wersję dokumentacji integracyjnej dla usługi ZM na wydanie W15.1.

Zaktualizowane pliki znajdują się w plikach do pobrania poniżej oraz w zakładce Interfejsy.  

Pliki do pobrania