Aktualizacja dokumentacji integracyjnej na wydanie W16 w zakresie ZM

Aktualizacja dokumentacji

Centrum e-Zdrowia udostępnia zaktualizowaną wersję dokumentacji integracyjnej dla usługi ZM na wydanie W16.

Zaktualizowane pliki znajdują się w plikach do pobrania poniżej oraz w zakładce Interfejsy.   

Pliki do pobrania