Dokumentacja integracyjna dla obszaru Zdarzeń Medycznych i Indeksów EDM - wersja druga

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępnia drugą wersję specyfikacji interfejsu dla obszaru Zdarzeń Medycznych oraz Indeksów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Opublikowany materiał stanowi kolejny krok dla dostawców oprogramowania w celu dostosowania własnych rozwiązań informatycznych do przekazywania i korzystania z informacji o Zdarzeniach Medycznych znajdujących się w Systemie P1 oraz Wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pomiędzy Podmiotami Leczniczymi.

Materiał stanowi uzupełnienie oraz aktualizację dokumentacji integracyjnej opublikowanej w dniu 2019-08-02.

Na chwilę obecną odnosi się on do następujących usług:

 1. W ramach Zdarzeń Medycznych:
  • zapis,
  • wyszukanie,
  • odczyt,
  • aktualizacja,
  • anulowanie.
 2. W ramach Indeksów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej:
  • zapis,
  • wyszukanie,
  • odczyt,
  • aktualizacja,
  • anulowanie,
  • przekazywanie logów z operacji udostępniania.
 3. W ramach wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej:
  • rejestrowanie i aktualizacja mapowania identyfikatora repozytorium na adres usługi udostępniania dokumentów z repozytorium,
  • weryfikacja uprawnień oraz pobieranie tokenu uwierzytelniającego.

Kolejnym zaplanowanym krokiem będzie uzupełnienie powyższych usług m.in. o kwestie uwierzytelniania, jak również udostępnienie środowiska integracyjnego wraz ze wszystkimi usługami biznesowymi, w celu umożliwienia przetestowania poprawności komunikacji systemów zewnętrznych z Systemem P1.

Pliki do pobrania