Uruchomienie platformy służącej do teleporady pacjenta z lekarzem

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, CSIOZ uruchomi specjalną platformę, która umożliwi pacjentom teleporady lekarskie i pielęgniarskie udzielane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. 

O szczegółach rozwiązania będziemy informować na bieżąco oraz poinformujemy o jego udostępnieniu – prosimy śledzić komunikaty na naszej stronie.

Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie narzędzia do teleporad prosimy kierować na adres: teleporady@csioz.gov.pl