Zmiana w konfiguracji reguły 6860 dla obszaru elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)

REG.WER.6860 

W dniu 08.09.2021 została przywrócona konfiguracja polegająca na włączeniu w tryb „BŁĄD" reguły: REG.WER.6860 Weryfikacja, czy identyfikator zdarzenia medycznego wskazany w indeksie występuje w ZM, weryfikującej występowanie w indeksie EDM identyfikatora zdarzenia medycznego zawartego w ”urn:extpl:SlotName:MedicalEventId”.

Informacje w zakresie prawidłowego wskazania identyfikatora znajdują się w udostępnionej dokumentacji integracyjnej dotyczącej obsługi EDM na platformie P1.

Jednocześnie informujemy, iż wskazanie identyfikatora istniejącego zdarzenia medycznego stanowi element niezbędny do identyfikacji zdarzenia medycznego, w kontekście którego wytworzono elektroniczną dokumentację medyczną pacjenta. Zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji, dotyczącym specyfikacji metadanych XDS dla indeksu EDM, identyfikator ZM jest elementem wymaganym.

 

Rekomendacja Centrum e-Zdrowia

CeZ rekomenduje aktualizację indeksu EDM w celu zapewnienia spójności obszaru ZM/EDM przez wykorzystanie transakcji ITI – 57.

Aktualizacja zapisanego indeksu elektronicznej dokumentacji medycznej o identyfikator zdarzenia medycznego, a więc wskazanie w przekazanych danych takiego identyfikatora, jest elementem niezbędnym do prawidłowego rozliczenia realizatora programu Profilaktyka 40+.