Jak możemy pomóc?

Farmaceuci z całego kraju zadali nam szereg pytań dotyczących działania systemu elektronicznej recepty. Poniżej odpowiadamy na te najczęściej zadawane.

Podłączenie do Systemu P1 - składanie wniosku w SOW otwiera się w nowej karcie i funkcjonowanie systemu
 • Do kiedy należy złożyć wniosek o dostęp do systemu P1?
  Apteki/ punkty apteczne są zobowiązane do zgłoszenia CSIOZ gotowości podłączenia swoich systemów do Systemu P1, oraz do podłączenia się do tego systemu, nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept, od 1 stycznia 2019 r. otaksowanie recept zarówno elektronicznych, jak i papierowych będzie następowało elektronicznie i polegać będzie na wygenerowaniu elektronicznego Dokumentu Realizacji Recepty, który będzie wysyłany do Platformy P1. Należy pamiętać, że warunkiem złożenia wniosku jest poprawność i aktualność danych w Rejestrze Aptek (Numer Prawa Wykonywania Zawodu Kierownika Apteki) oraz w Centralnym Rejestrze Farmaceutów (numer PESEL oraz NPWZ).
 • Czy certyfikaty potrzebne do złożenia wniosków w Systemie P1 są darmowe?
  W celu złożenia wniosku o dostęp do systemu P1 konieczne jest podpisanie wniosku przez kierownika apteki bezpłatnym Profilem Zaufanym lub płatnym podpisem kwalifikowanym. Pozostałe certyfikaty, generowane w ramach składania wniosku w SOW (System Obsługi Wniosków https://sow.ezdrowie.gov.pl/wniosek) są bezpłatne.
 • Czy wniosek o podłączenie do Systemu P1, w którym wpisuje się dane kierownika apteki musi być również podpisywany Profilem Zaufanym kierownika, czy może być to podpis właściciela?
  Wniosek musi być podpisany ( Profilem Zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym) przez Kierownika Apteki, tzn. osobę której numer PWZ jest podawany na etapie uzupełniania wniosku o dostęp do systemu P1.
 • Jak będzie sprawdzana tożsamość kierownika apteki?
  Tożsamość na potrzeby złożenia wniosku o dostęp do Systemu P1 jest weryfikowana na podstawie danych rejestrowych (Centralny Rejestr Farmaceutów oraz Rejestr Aptek) oraz Profilu Zaufanego/ podpisu kwalifikowanego, którym autoryzowany jest wniosek składany w SOW (System Obsługi Wniosków: https://sow.ezdrowie.gov.pl/wniosek ). Najważniejsze dane to Numer Prawa Wykonywania Zawodu (NPWZ) oraz PESEL.
 • Czy na platformie P1 zgłaszamy tylko kierownika apteki, czy również składamy wnioski dla pozostałego personelu fachowego (magister, technik)?
  Wniosek o certyfikat do systemu P1 w SOW składa kierownik apteki/ punktu aptecznego. Nie ma konieczności zgłaszania pozostałych osób pracujących w aptece.
 • Czy procesu rejestracji na platformie P1 należy dokonywać poprzez komputer w miejscu działalności apteki, czy też istnieje możliwość rejestracji w innym miejscu i „przeniesienie” uzyskanych certyfikatów?
  Wniosek do Systemu P1 można wypełnić na dowolnym komputerze z dostępem do sieci Internet. Certyfikaty do Systemu P1 przychodzą na podany we wniosku adres e-mail. To właśnie tych certyfikatów należy użyć w systemie aptecznym, aby zachować poprawność komunikacji pomiędzy systemem aptecznym a Systemem P1.
 • Pytanie o funkcję administratora danych systemu usługodawcy.
  W podręczniku dotyczącym Systemu Obsługi Wniosków wymienione są szczegółowe dane administratora, które należy podać składając wniosek – są to dane dotyczące osoby fizycznej. Co należy wpisać w tej sekcji w przypadku gdy podmiotem prowadzącym aptekę jest spółka? Czy mają to być dane właściciela/prezesa zarządu spółki, czy też należy wyznaczyć w firmie osobę pełniącą funkcję administratora danych systemu usługodawcy – podobnie jak w przypadku ZSMOPL, gdzie wyznaczaliśmy administratora podmiotu raportującego? Administrator danych to osoba fizyczna, która będzie zarządzać kontem apteki/punktu aptecznego w Systemie P1 pod względem technicznym. Może to być dowolna osoba wyznaczona przez kierownika/właściciela apteki.
 • Czy jako administrator 3 różnych aptek (gdzie każda ma innego właściciela) mogę wpisać ten sam adres e-mail (w polu dotyczącym danych administratora danych systemu usługodawcy), wypełniając wniosek o dostęp do Systemu P1?
  Tak, można wskazać ten sam adres e-mail w kilku wnioskach składanych w SOW w sekcji dotyczącej danych administratora danych systemu usługodawcy.
 • Jeśli apteka z powodzeniem złożyła wniosek przez SOW i uzyskała certyfikaty a następnie nastąpiła w niej zmiana kierownika, czy konieczny jest proces generowania nowych certyfikatów dla apteki?
  Nie ma konieczności ponownego generowania certyfikatów ponieważ dane kierownika nie są w centrach trzymane. To apteka otrzymuje certyfikat który, jest ważny 24 miesiące od daty wydania.
 • W jaki sposób apteka ma zgłosić gotowość do podłączenia do Systemu P1 ?
  Złożenie wniosku o dostęp do Systemu P1, jego pozytywne rozpatrzenie i otrzymanie certyfikatów P1 jest rozumiane jako deklaracja gotowości do podłączenia do Systemu P1.
 • W jaki sposób mogę sprawdzić, czy moja apteka jest już gotowa do realizacji e-recept?
  Po złożeniu wniosku do Systemu P1 i uzyskaniu certyfikatów, należy zgłosić się do dostawcy oprogramowania aptecznego po licencję z modułem/funkcjonalnością e-recepty, a następnie odpowiednio skonfigurować system (zgodnie z instrukcjami od dostawcy).
 • Czy w przypadku awarii systemu P1 będzie można realizować e-receptę?
  W przypadku awarii systemu P1, zgodnie z zapisami ustawy Prawo Farmaceutyczne art. 96 ust 1a do 1d, możliwa będzie realizacja e-recepty na podstawie wydruku informacyjnego po okazaniu przez osobę przedstawiającą wydruk, dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz złożeniu i podpisaniu oświadczenia, że osoba ta nie dokonała wcześniej realizacji e-recepty na jego podstawie. Następnie maksymalnie do 3 dni od ustąpienia awarii, konieczne będzie wysłanie DRR dla tych e-recept do Systemu P1 (zgodnie z Ustawą o SIOZ art. 11, ust. 5). O szczegóły techniczne dotyczące sposobu wysyłania DRR do SIM należy dopytać dostawcę danego systemu aptecznego.
 • Na postawie jakiego słownika leków System P1 będzie weryfikował poprawność przepisanego przez lekarza leku?(Bazyl, Bloz)
  Lek będzie weryfikowany za pomocą kodu EAN, a poprawność kodu EAN będzie sprawdzana w Rejestrze Leków Systemu P1.

Jak możemy pomóc?

Farmaceuci z całego kraju zadali nam szereg pytań dotyczących działania systemu elektronicznej recepty. Poniżej odpowiadamy na te najczęściej zadawane.