Co to jest ZSMOPL?

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi to system teleinformatyczny, którego zadaniem jest przetwarzanie danych związanych z obrotem produktami leczniczymi. Na podstawie wiarygodnych i aktualnych danych jednostki takie jak Ministerstwo Zdrowia czy Główny Inspektorat Farmaceutyczny będą mogły efektywnie realizować politykę lekową państwa, a tym samym dbać o dobro pacjentów.

Jak założyć konto i zacząć raportować do ZSMOPL?

Aby podłączyć lokalny system informacyjny do ZSMOPL potrzebne są:

 1. kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany (PZ),
 2. konto na platformie P2,
 3. konto podmiotu raportującego w ZSMOPL
 4. certyfikat niekwalifikowany.

Proces podłączenia do środowiska produkcyjnego ZSMOPL składa się z następujących kroków:


 1. Założenie konta dla administratora lokalnego podmiotu na platformie P2.
 2. Złożenie wniosku o założenie konto podmiotu raportującego w ZSMOPL.
 3. Import certyfikatu służącego uwierzytelnianiu danych przesyłanych do ZSMOPL.
Dowiedz się więcej o: Jak założyć konto i zacząć raportować do ZSMOPL?

Korzyści wynikające z raportowania do ZSMOPL:


 • Wiedza o ewentualnych brakach w dostępności produktów leczniczych,
 • Monitorowanie bieżącej dostępności produktów leczniczych na dowolnych obszarach Polski,
 • Usprawnienie działań zapewniających pacjentom dostęp do skutecznej farmakoterapii,
 • Szybsza reakcja organów nadzorujących w przypadku braków produktów leczniczych na rynku. 

Co to jest ZSMOPL?

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi to system teleinformatyczny, którego zadaniem jest przetwarzanie danych związanych z obrotem produktami leczniczymi. Na podstawie wiarygodnych i aktualnych danych jednostki takie jak Ministerstwo Zdrowia czy Główny Inspektorat Farmaceutyczny będą mogły efektywnie realizować politykę lekową państwa, a tym samym dbać o dobro pacjentów.

Jak założyć konto i zacząć raportować do ZSMOPL?

Aby podłączyć lokalny system informacyjny do ZSMOPL potrzebne są:

 1. kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany (PZ),
 2. konto na platformie P2,
 3. konto podmiotu raportującego w ZSMOPL
 4. certyfikat niekwalifikowany.

Proces podłączenia do środowiska produkcyjnego ZSMOPL składa się z następujących kroków:


 1. Założenie konta dla administratora lokalnego podmiotu na platformie P2.
 2. Złożenie wniosku o założenie konto podmiotu raportującego w ZSMOPL.
 3. Import certyfikatu służącego uwierzytelnianiu danych przesyłanych do ZSMOPL.
Dowiedz się więcej o: Jak założyć konto i zacząć raportować do ZSMOPL?

Korzyści wynikające z raportowania do ZSMOPL:


 • Wiedza o ewentualnych brakach w dostępności produktów leczniczych,
 • Monitorowanie bieżącej dostępności produktów leczniczych na dowolnych obszarach Polski,
 • Usprawnienie działań zapewniających pacjentom dostęp do skutecznej farmakoterapii,
 • Szybsza reakcja organów nadzorujących w przypadku braków produktów leczniczych na rynku.