Dane udostępniane z Rejestrów Medycznych

Dane udostępniane z Rejestrów Medycznych

Pod poniższymi linkami dostępna jest wyszukiwarka oraz pliki XLSX i XML zawierające stan poszczególnego rejestru na dzień podany w nazwie pliku.

Pliki są aktualizowane codziennie.

Pełna zawartość Rejestrów Medycznych wraz z wyszukiwarkami znajduje się na stronie http://rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/

Rejestr Aptek

Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych 

Rejestr Produktów Leczniczych

Rejestr Systemów Kodowania

Pliki można pobrać bezpośrednio ze strony RSK:

http://rsk.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/rsk/default.aspx

Rejestr Systemu Obsługi List Refundowanych (SOLR)

Pliki do pobrania: https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/dla-podmiotow-leczniczych/narzedzie-pomagajace-okreslic-poziom-refundacji

W przypadku niektórych klasyfikacji wymagana jest rejestracja w systemie P2:

https://rejestracja.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Narzędzie pomagające określić poziom refundacji - łatwiejsze wystawianie e-recept

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępnia dokument przedstawiający strukturę pliku, który będzie udostępniany dla usługodawców.  

Plik zawierać będzie informacje na temat:

  •     leków refundowanych wraz ze wskazaniami zapisanymi w postaci tekstu z obwieszczenia refundacyjnego;
  •     Charakterystyk Produktów Leczniczych.

Zapisy znajdujące się w węźle wskazania przypisane są do odpowiedniego leku dla odpowiedniego poziomu refundacji. W węzłach wskazań widnieje także informacja o źródle pochodzenia wskazania.

Możliwe źródła to:

  •     P – wskazanie zarejestrowane;
  •     PR – wskazanie pozarejestracyjne;
  •     ChPL – pochodzące z Charakterystyk Produktów Leczniczych.

Dodatkowo mogą wystąpić 2 atrybuty wiekOd oraz wiekDo. Atrybuty te mogą przyjąć następujące wartości:

  •     wiekOd:

o    OD x – od wieku podanego w latach;

o    OD x M – od wieku podanego w miesiącach;

o    OD x T – od wieku podanego w tygodniach.

  •      wiekDo:

o    DO x – do wieku podanego w latach;

o    DO x M – do wieku podanego w miesiącach;

o    DO x T – do wieku podanego w tygodniach.

Jeżeli wyżej wymienione atrybuty nie występują, to lek może być refundowany niezależnie od wieku pacjenta.      

Pliki do pobrania