Dane udostępniane z Rejestrów Medycznych

Dane udostępniane z Rejestrów Medycznych

Pod poniższymi linkami dostępna jest wyszukiwarka oraz pliki XLSX i XML zawierające stan poszczególnego rejestru na dzień podany w nazwie pliku.

Pliki są aktualizowane codziennie.

Pełna zawartość Rejestrów Medycznych wraz z wyszukiwarkami znajduje się na stronie https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/

  

Rejestr Aptek

Link do RA: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/ra/search/public 

Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych

Link do RHF: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/rhf/search/public 

Rejestr Produktów Leczniczych

Link do RPL: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/rpl/search/public 

Rejestr Systemów Kodowania

Pliki można pobrać bezpośrednio ze strony RSK:

https://rsk.ezdrowie.gov.pl/_layouts/15/rsk/default.aspx