Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne:

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie dokumentacji medycznej jest ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa ta w art. 30 ust. 1 odwołuje się do rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania określającego co stanowi dokumentację medyczną, w jaki sposób powinna być przetwarzana i udostępniana. Pojęcie elektronicznej dokumentacji medycznej wprowadza ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z dniem 2019-02-06 opublikowało dokument dla Usługodawców i podmiotów prowadzących rejestry medyczne w celu realizacji zapewnienia zgodności w swoich systemach teleinformatycznych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska medycznego, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia opublikowało dokument wraz z krótkim filmem instruktażowym mającym na celu wsparcie podmiotów zewnętrznych w celu podłączenia do Systemu P1.


Dla wszystkich podmiotów leczniczych oraz praktyk zawodowych pod adresem: https://rpwdl.csioz.gov.pl/P1-DS-DU_Podrecznik_uzytkownika_RPWDL.pdf udostępniono instrukcję jak krok po kroku podłączyć się do Systemu P1.


Dodatkowo na oficjalnym kanale CSIOZ dostępnym pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=ojJcqcKJCsw&list=PLzPRusQntEImGVr--SxCPg90OCA91HoCn&index=5 udostępniło krótki film instruktażowy stanowiący wsparcie w realizacji procedury opisanej w ww. podręczniku użytkowania.

Pod adresem:

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia opublikowało dokument opisujący minimalne wymagania dla Systemów Usługodawców o których mowa w art. 8b ustawy z dnia 2011-04-28 o systemie informacji w ochronie zdrowia. Dokument został opublikowany w dniu 2019-02-06, zaś wszyscy Usługodawcy mają 9 miesięcy na ich zaimplementowanie licząc od terminu ww. publikacji.

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia prowadzi prace nad opracowaniem reguł biznesowych i walidacyjnych dla typów elektronicznych dokumentów medycznych, wynikiem prac jest udostępniona poniżej Polska Implementacja Krajowa HL7 CDA która jest polską implementacją standardu HL7 CDA na potrzeby elektronicznych dokumentów medycznych przetwarzanych na Platformie P1.

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne:

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie dokumentacji medycznej jest ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa ta w art. 30 ust. 1 odwołuje się do rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania określającego co stanowi dokumentację medyczną, w jaki sposób powinna być przetwarzana i udostępniana. Pojęcie elektronicznej dokumentacji medycznej wprowadza ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z dniem 2019-02-06 opublikowało dokument dla Usługodawców i podmiotów prowadzących rejestry medyczne w celu realizacji zapewnienia zgodności w swoich systemach teleinformatycznych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska medycznego, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia opublikowało dokument wraz z krótkim filmem instruktażowym mającym na celu wsparcie podmiotów zewnętrznych w celu podłączenia do Systemu P1.


Dla wszystkich podmiotów leczniczych oraz praktyk zawodowych pod adresem: https://rpwdl.csioz.gov.pl/P1-DS-DU_Podrecznik_uzytkownika_RPWDL.pdf udostępniono instrukcję jak krok po kroku podłączyć się do Systemu P1.


Dodatkowo na oficjalnym kanale CSIOZ dostępnym pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=ojJcqcKJCsw&list=PLzPRusQntEImGVr--SxCPg90OCA91HoCn&index=5 udostępniło krótki film instruktażowy stanowiący wsparcie w realizacji procedury opisanej w ww. podręczniku użytkowania.

Pod adresem:

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia opublikowało dokument opisujący minimalne wymagania dla Systemów Usługodawców o których mowa w art. 8b ustawy z dnia 2011-04-28 o systemie informacji w ochronie zdrowia. Dokument został opublikowany w dniu 2019-02-06, zaś wszyscy Usługodawcy mają 9 miesięcy na ich zaimplementowanie licząc od terminu ww. publikacji.

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia prowadzi prace nad opracowaniem reguł biznesowych i walidacyjnych dla typów elektronicznych dokumentów medycznych, wynikiem prac jest udostępniona poniżej Polska Implementacja Krajowa HL7 CDA która jest polską implementacją standardu HL7 CDA na potrzeby elektronicznych dokumentów medycznych przetwarzanych na Platformie P1.