e-Karta Zgonu oraz e-Karta Urodzeń (w tym z adnotacją o martwym urodzeniu)

Podstawowe informacje o projekcie:

Od kwartału 2021 roku, Centrum e-Zdrowia rozpoczęło prace nad nowym obszarem planowanym do udostępnienia w ramach realizowanego Projektu pn.: „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1). Przedmiotowy obszar dotyczy funkcjonalności związanej z wytworzeniem i przechowywaniem w systemie P1 elektronicznych Kart zgonu oraz elektronicznych Kart urodzenia (w tym z adnotacją o martwym urodzeniu).

Cyfryzacja procesów związanych z ww. funkcjonalnościami ma na celu zautomatyzowanie przekazywania danych zawartych w ww. kartach do rejestrów państwowych i innych instytucji publicznych. System P1 będzie komunikował się na bieżąco z Systemami KPRM, USC, SRP, SEPIS czy GUS co znacznie przyśpieszy i ułatwi obsługę procesów biznesowych po stronie ww. instytucji, co przełoży się na sprawniejsze obsłużenie potrzeb obywateli. System P1 będzie jedynym miejscem w którym gromadzone będą Karty zgonu oraz Karty urodzeń (w tym z adnotacją o martwym urodzeniu).  

Korzyści wynikające z projektu:

Dzięki aplikacji gabinet.gov.pl udostępnionej w ramach Projektu P1 (docelowo również przez dostawców oprogramowania komercyjnego), lekarze i inni uprawnieni pracownicy medyczni zyskają narzędzie do obsługi procesu wystawiania elektronicznych Kart zgonu oraz elektronicznych Kart urodzenia (w tym z adnotacją o martwym urodzeniu). Tym samym istotnie zmniejszy się obciążenie biurokratyczne poprzez m.in. brak konieczności przekazywania karty urodzenia do USC.

Wprowadzone w ramach Systemu P1 walidacje pozwolą również m.in. na usprawnienie jakościowe związane z zakresem metadanych poszczególnych e-kart w tym klasyfikowaniem przyczyn zgonu.

Główne założenie w kontekście obsługi obywateli jakie przyświeca realizacji projektu to udostępnienie unikatowego numeru kart zgonu na podstawie którego będzie można dokonać dalszych czynności związanych z pochówkiem. Dzięki temu obywatele uzyskają ww. numer bez wizyty w urzędzie stanu cywilnego, zaś odpisy aktów stanu cywilnego będą mogli uzyskać znacznie szybciej – w tym w formie on-line. Ograniczone zostanie również ryzyko nieuprawnionego posłużenia się danymi osoby zmarłej.

 

 

Terminy:

Funkcjonalności realizowane w ramach projektu zostaną w pełni produkcyjne udostępnione do dnia 2022-06-01.

 

Ważne i przydatne linki:

W dniu 2021-06-18 Centrum e-Zdrowia opublikowało do konsultacji szablony CDA Karty zgonu i Karty urodzenia (w tym z adnotacją o martwym urodzeniu) pod adresem:

https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/konsultacje-szablonow-cda-karty-zgonu-i-karty-urodzenia-z-adnotacja-o-martwym-urodzeniu

W dniu 2021-08-24 Centrum e-Zdrowia opublikowało pierwszą wersję dokumentacji integracyjnej do dostawców i systemów zewnętrznych w kontekście planowanych do udostępnienia e-usług. Dokumentacja dostępna jest pod adresem:

https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/dok-int-p1-w-zakresie-e-kart-zgonu-urodzenia-urodzenia-z-adnotacja-o-martwym-urodzeniu 

 

Podstawowe informacje o projekcie:

Od kwartału 2021 roku, Centrum e-Zdrowia rozpoczęło prace nad nowym obszarem planowanym do udostępnienia w ramach realizowanego Projektu pn.: „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1). Przedmiotowy obszar dotyczy funkcjonalności związanej z wytworzeniem i przechowywaniem w systemie P1 elektronicznych Kart zgonu oraz elektronicznych Kart urodzenia (w tym z adnotacją o martwym urodzeniu).

Cyfryzacja procesów związanych z ww. funkcjonalnościami ma na celu zautomatyzowanie przekazywania danych zawartych w ww. kartach do rejestrów państwowych i innych instytucji publicznych. System P1 będzie komunikował się na bieżąco z Systemami KPRM, USC, SRP, SEPIS czy GUS co znacznie przyśpieszy i ułatwi obsługę procesów biznesowych po stronie ww. instytucji, co przełoży się na sprawniejsze obsłużenie potrzeb obywateli. System P1 będzie jedynym miejscem w którym gromadzone będą Karty zgonu oraz Karty urodzeń (w tym z adnotacją o martwym urodzeniu).  

Korzyści wynikające z projektu:

Dzięki aplikacji gabinet.gov.pl udostępnionej w ramach Projektu P1 (docelowo również przez dostawców oprogramowania komercyjnego), lekarze i inni uprawnieni pracownicy medyczni zyskają narzędzie do obsługi procesu wystawiania elektronicznych Kart zgonu oraz elektronicznych Kart urodzenia (w tym z adnotacją o martwym urodzeniu). Tym samym istotnie zmniejszy się obciążenie biurokratyczne poprzez m.in. brak konieczności przekazywania karty urodzenia do USC.

Wprowadzone w ramach Systemu P1 walidacje pozwolą również m.in. na usprawnienie jakościowe związane z zakresem metadanych poszczególnych e-kart w tym klasyfikowaniem przyczyn zgonu.

Główne założenie w kontekście obsługi obywateli jakie przyświeca realizacji projektu to udostępnienie unikatowego numeru kart zgonu na podstawie którego będzie można dokonać dalszych czynności związanych z pochówkiem. Dzięki temu obywatele uzyskają ww. numer bez wizyty w urzędzie stanu cywilnego, zaś odpisy aktów stanu cywilnego będą mogli uzyskać znacznie szybciej – w tym w formie on-line. Ograniczone zostanie również ryzyko nieuprawnionego posłużenia się danymi osoby zmarłej.

 

 

Terminy:

Funkcjonalności realizowane w ramach projektu zostaną w pełni produkcyjne udostępnione do dnia 2022-06-01.

 

Ważne i przydatne linki:

W dniu 2021-06-18 Centrum e-Zdrowia opublikowało do konsultacji szablony CDA Karty zgonu i Karty urodzenia (w tym z adnotacją o martwym urodzeniu) pod adresem:

https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/konsultacje-szablonow-cda-karty-zgonu-i-karty-urodzenia-z-adnotacja-o-martwym-urodzeniu

W dniu 2021-08-24 Centrum e-Zdrowia opublikowało pierwszą wersję dokumentacji integracyjnej do dostawców i systemów zewnętrznych w kontekście planowanych do udostępnienia e-usług. Dokumentacja dostępna jest pod adresem:

https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/dok-int-p1-w-zakresie-e-kart-zgonu-urodzenia-urodzenia-z-adnotacja-o-martwym-urodzeniu