e-Karta Zgonu oraz e-Karta Urodzeń (w tym z adnotacją o martwym urodzeniu)

Podstawowe informacje o projekcie:

W 2 kwartale 2021 roku Centrum e-Zdrowia rozpoczęło prace nad nowym obszarem planowanym do udostępnienia w ramach realizowanego Projektu pn.: „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1). Przedmiotowy obszar dotyczy funkcjonalności związanej z wytworzeniem i przechowywaniem w systemie e-zdrowie (P1) elektronicznych Kart zgonu oraz elektronicznych Kart urodzenia (w tym z adnotacją o martwym urodzeniu).

 

Cel projektu:

Cyfryzacja procesów związanych z ww. funkcjonalnościami ma na celu zautomatyzowanie przekazywania danych zawartych w ww. Kartach do rejestrów państwowych i innych instytucji publicznych. System e-zdrowie (P1) będzie komunikował się na bieżąco z Systemami KPRM, USC, SRP, SEPIS, czy GUS, co znacznie przyśpieszy i ułatwi obsługę procesów biznesowych po stronie ww. instytucji, co przełoży się na sprawniejsze obsłużenie potrzeb obywateli. System e-zdrowie (P1) będzie jedynym miejscem, w którym gromadzone będą Karty zgonu oraz Karty urodzeń (w tym z adnotacją o martwym urodzeniu).

 

Korzyści wynikające z projektu:

Dzięki aplikacji gabinet.gov.pl, udostępnionej w ramach Projektu P1 (docelowo również przez dostawców oprogramowania komercyjnego), lekarze i inni uprawnieni pracownicy medyczni zyskają narzędzie do obsługi procesu wystawiania elektronicznych Kart zgonu oraz elektronicznych Kart urodzenia (w tym z adnotacją o martwym urodzeniu). Tym samym, istotnie zmniejszy się obciążenie biurokratyczne poprzez m.in. brak konieczności przekazywania karty urodzenia do USC.

Wprowadzone w ramach Systemu e-zdrowie (P1) walidacje pozwolą również m.in. na usprawnienie jakościowe związane z zakresem metadanych poszczególnych e-kart, w tym z klasyfikowaniem przyczyn zgonu.

Główne założenie, w kontekście obsługi obywateli jakie przyświeca realizacji projektu, to udostępnienie unikatowego numeru Kart zgonu, na podstawie którego będzie można dokonać dalszych czynności związanych z pochówkiem. Dzięki temu obywatele uzyskają ww. numer bez wizyty w urzędzie stanu cywilnego, zaś odpisy aktów stanu cywilnego będą mogli uzyskać znacznie szybciej – w tym w formie on-line. Ograniczone zostanie również ryzyko nieuprawnionego posłużenia się danymi osoby zmarłej.

 

Terminy:

Funkcjonalności realizowane w ramach projektu zostaną w pełni udostępnione produkcyjne od dnia 1 lutego 2024 roku.

  

Podstawowe informacje o projekcie:

W 2 kwartale 2021 roku Centrum e-Zdrowia rozpoczęło prace nad nowym obszarem planowanym do udostępnienia w ramach realizowanego Projektu pn.: „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1). Przedmiotowy obszar dotyczy funkcjonalności związanej z wytworzeniem i przechowywaniem w systemie e-zdrowie (P1) elektronicznych Kart zgonu oraz elektronicznych Kart urodzenia (w tym z adnotacją o martwym urodzeniu).

 

Cel projektu:

Cyfryzacja procesów związanych z ww. funkcjonalnościami ma na celu zautomatyzowanie przekazywania danych zawartych w ww. Kartach do rejestrów państwowych i innych instytucji publicznych. System e-zdrowie (P1) będzie komunikował się na bieżąco z Systemami KPRM, USC, SRP, SEPIS, czy GUS, co znacznie przyśpieszy i ułatwi obsługę procesów biznesowych po stronie ww. instytucji, co przełoży się na sprawniejsze obsłużenie potrzeb obywateli. System e-zdrowie (P1) będzie jedynym miejscem, w którym gromadzone będą Karty zgonu oraz Karty urodzeń (w tym z adnotacją o martwym urodzeniu).

 

Korzyści wynikające z projektu:

Dzięki aplikacji gabinet.gov.pl, udostępnionej w ramach Projektu P1 (docelowo również przez dostawców oprogramowania komercyjnego), lekarze i inni uprawnieni pracownicy medyczni zyskają narzędzie do obsługi procesu wystawiania elektronicznych Kart zgonu oraz elektronicznych Kart urodzenia (w tym z adnotacją o martwym urodzeniu). Tym samym, istotnie zmniejszy się obciążenie biurokratyczne poprzez m.in. brak konieczności przekazywania karty urodzenia do USC.

Wprowadzone w ramach Systemu e-zdrowie (P1) walidacje pozwolą również m.in. na usprawnienie jakościowe związane z zakresem metadanych poszczególnych e-kart, w tym z klasyfikowaniem przyczyn zgonu.

Główne założenie, w kontekście obsługi obywateli jakie przyświeca realizacji projektu, to udostępnienie unikatowego numeru Kart zgonu, na podstawie którego będzie można dokonać dalszych czynności związanych z pochówkiem. Dzięki temu obywatele uzyskają ww. numer bez wizyty w urzędzie stanu cywilnego, zaś odpisy aktów stanu cywilnego będą mogli uzyskać znacznie szybciej – w tym w formie on-line. Ograniczone zostanie również ryzyko nieuprawnionego posłużenia się danymi osoby zmarłej.

 

Terminy:

Funkcjonalności realizowane w ramach projektu zostaną w pełni udostępnione produkcyjne od dnia 1 lutego 2024 roku.