e-wizyta

E-wizyta dla pacjenta - konsultacja z lekarzem bez wychodzenia z domu

               

Centrum e-Zdrowia uruchomiło w maju b.r. specjalną platformę, która umożliwa podmiotom wykonującym działalność leczniczą udzielanie pacjentom e-wizyt lekarskich i pielęgniarskich.

E-wizyta jest usługą przygotowaną z myślą o tym, aby zminimalizować kontakt bezpośredni pracowników POZ z pacjentami. Mogą oni w bardzo prosty sposób umówić się na e-wizytę lekarską lub pielęgniarską w formie wideorozmowy lub telekonsultacji. Podczas konsultacji jest możliwość wystawienia pacjentowi e-recepty, bądź e-zwolnienia.

E-wizyta może odbywać się przez Internet (np. wideorozmowa, czat) lub przez telefon.

Dzięki niej można m.in.:

 • skonsultować niepokojące objawy lub złe samopoczucie,
 • omówić wyniki badań,
 • poprosić o e-receptę na leki przyjmowane w przewlekłej chorobie,
 • zapytać o dawkowanie leku,
 • otrzymać poradę medyczną,
 • otrzymać e-zwolnienie.

To pracownik medyczny podejmie decyzję, czy e-wizyta jest wystarczająca dla danego pacjenta.

Pacjent, który chciałaby skorzystać z e-wizyty, powinien wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem https://pacjent.gov.pl/ewizyta.             

                        

Jak zacząć udzielać e-wizyt korzystając z narzędzia CeZ?   

Aby zacząć udzielać e-wizyt z wykorzystaniem narzędzia CeZ należy wysłać zgłoszenie lekarza lub podmiotu, w którym zawarte będą podstawowe informacje o podmiocie (REGON, nazwa) oraz wykaz pracowników medycznych (lekarzy lub pielęgniarek), którzy będą udzielać e-wizyt w narzędziu CeZ.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie https://zgloszenia-ewizyta.ezdrowie.gov.pl/.

Film pokazujący jak w aplikacji gabinet.gov.pl zgłosić pracowników medycznych do udzielania e-wizyt jest dostępny pod linkiem https://youtu.be/pHD8z8X2aBc.       

Na podstawie otrzymanego od Państwa zgłoszenia Centrum e-Zdrowia:

 1. zakłada konta dla wskazanych w zgłoszeniu pracowników medycznych na platformie e-wizyta:
  • Pracownik medyczny, na wskazany we wniosku adres e-mail, otrzymuje wiadomość o tytule “Konto na platformie e-wizyta MZ/CEZ zostało utworzone”. Wiadomość ta zawiera niezbędne dane do logowania,
  • Logowanie i udzielanie świadczeń e-wizyt odbywa się pod adresem: https://lekarz.ewizyta.ezdrowie.gov.pl/. Zalecaną przeglądarką jest przeglądarka Chrome, otwarta w trybie incognito.
 2. przekazuje do Narodowego Funduszu Zdrowia zgłoszenie podmiotu z prośbą o wpisanie na wyżej wymienionego wykazu.

                       

E-wizytę można uzyskać przez całą dobę, również w niedzielę i święta. 

                       

W godzinach 8:00-18:00 w dni robocze Pacjent powinien w pierwszej kolejności skontaktować się ze swoim lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej (https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/teleporady-dotyczace-koronawirusa-w-przychodniach,7621.html). W przypadku, gdy nie będzie takiej możliwości, Pacjent może skorzystać z platformy e-wizyty udostępnionej przez CeZ.      

                             

E-wizyty mogą być udzielane już od chwili aktywowania konta w platformie e-wizyta. Natomiast finansowaniem NFZ (zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ 32/2020/DSOZ z późniejszymi zmianami) objęte są e-wizyty udzielone od momentu uzyskania wpisu do ww. wykazu.

Do przeprowadzenia e-wizyty niezbędne jest urządzenie (laptop, komputer lub telefon) z przeglądarką internetową (zalecana przeglądarka: Chrome). W ramach e-wizyty możliwe jest wystawienie m.in. e-recepty lub e-ZLA.

Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie narzędzia do e-wizyt prosimy kierować na adres: ewizyta@csioz.gov.pl.       

Aby zacząć udzielać e-wizyt z wykorzystaniem narzędzia CeZ należy wysłać zgłoszenie lekarza lub podmiotu, w którym zawarte będą podstawowe informacje o podmiocie (REGON, nazwa) oraz wykaz pracowników medycznych (lekarzy lub pielęgniarek), którzy będą udzielać e-wizyt w narzędziu CeZ.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie https://zgloszenia-ewizyta.ezdrowie.gov.pl/.

Film pokazujący jak w aplikacji gabinet.gov.pl zgłosić pracowników medycznych do udzielania e-wizyt jest dostępny pod linkiem https://youtu.be/pHD8z8X2aBc.       

Na podstawie otrzymanego od Państwa zgłoszenia Centrum e-Zdrowia:

 1. zakłada konta dla wskazanych w zgłoszeniu pracowników medycznych na platformie e-wizyta:
  • Pracownik medyczny, na wskazany we wniosku adres e-mail, otrzymuje wiadomość o tytule “Konto na platformie e-wizyta MZ/CEZ zostało utworzone”. Wiadomość ta zawiera niezbędne dane do logowania,
  • Logowanie i udzielanie świadczeń e-wizyt odbywa się pod adresem: https://lekarz.ewizyta.ezdrowie.gov.pl/. Zalecaną przeglądarką jest przeglądarka Chrome, otwarta w trybie incognito.
 2. przekazuje do Narodowego Funduszu Zdrowia zgłoszenie podmiotu z prośbą o wpisanie na wyżej wymienionego wykazu.

                       

E-wizytę można uzyskać przez całą dobę, również w niedzielę i święta. 

                       

W godzinach 8:00-18:00 w dni robocze Pacjent powinien w pierwszej kolejności skontaktować się ze swoim lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej (https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/teleporady-dotyczace-koronawirusa-w-przychodniach,7621.html). W przypadku, gdy nie będzie takiej możliwości, Pacjent może skorzystać z platformy e-wizyty udostępnionej przez CeZ.      

                             

E-wizyty mogą być udzielane już od chwili aktywowania konta w platformie e-wizyta. Natomiast finansowaniem NFZ (zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ 32/2020/DSOZ z późniejszymi zmianami) objęte są e-wizyty udzielone od momentu uzyskania wpisu do ww. wykazu.

Do przeprowadzenia e-wizyty niezbędne jest urządzenie (laptop, komputer lub telefon) z przeglądarką internetową (zalecana przeglądarka: Chrome). W ramach e-wizyty możliwe jest wystawienie m.in. e-recepty lub e-ZLA.

Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie narzędzia do e-wizyt prosimy kierować na adres: ewizyta@csioz.gov.pl.       

Jak korzystać z platformy e-wizyta?  

  

Instrukcje Użytkownika  

Poniżej znajdują się instrukcje pokazujące, jak krok po kroku przejść przez proces logowania do platformy e-wizyta oraz w jaki sposób przyjmować w niej pacjentów

Zobacz film instruktażowy, jak w aplikacji gabinet.gov.pl zgłosić pracowników medycznych do udzielania e-wizyt

Zobacz

Jak korzystać z platformy e-wizyta?  

  

Instrukcje Użytkownika  

Poniżej znajdują się instrukcje pokazujące, jak krok po kroku przejść przez proces logowania do platformy e-wizyta oraz w jaki sposób przyjmować w niej pacjentów

Zobacz film instruktażowy, jak w aplikacji gabinet.gov.pl zgłosić pracowników medycznych do udzielania e-wizyt

Zobacz

Telemedycyna w walce z koronawirusem

Zdalne konsultacje z lekarzem to kluczowa potrzeba w sytuacji zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem. Telemedycyna, która do tej pory rozwijała się w Polsce powoli i stopniowo, nagle stała się koniecznością. Wielu lekarzy ma wątpliwości, jak dokładnie należy postępować udzielając teleporad, na nową formę świadczeń nie są też przygotowani wszyscy pacjenci. Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza opracowała poradniki dla lekarzy i pacjentów, które dostarczą tak potrzebnych obecnie wskazówek.

              

Dlaczego telemedycyna stała się taka ważna?

Koronawirus przenosi się drogą kropelkową, co oznacza, że najłatwiej zarazić się nim wskutek bliskiego kontaktu z zakażoną osobą. Należy więc unikać miejsc, w których przebywa wielu ludzi, np. środków transportu publicznego, czy poczekalni. Dlatego też przed wyjściem z domu do przychodni lub szpitala warto rozważyć, czy zamiast osobistej wizyty, która naraża nas i innych na zakażenie, nie wystarczy zdalny kontakt z lekarzem w ramach teleporady.

Korzystanie z tej formy pomocy w związku z podejrzeniem zakażenia koronawirusem jest zalecane m.in. przez Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta. Wiele podmiotów leczniczych zapewnia obecnie możliwość telemedycznej porady, uruchomiona została nawet specjalna infolinia – dzwoniąc pod numer 800 190 590 pacjent może uzyskać profesjonalne wsparcie w walce z koronawirusem. Sama forma zdalnej konsultacji z lekarzem zmniejsza ryzyko zakażenia, stanowiąc dodatkowy element walki z epidemią.

Udzielanie porad telemedycznych nie jest powszechnym rozwiązaniem w polskim systemie ochrony zdrowia i wielu lekarzy nie ma jeszcze dużego doświadczenia w jego wykorzystywaniu lub nawet nie miało  z nim do tej pory do czynienia. W związku z tym pojawiło się nagle wiele pytań dotyczących tego, jak poprawnie udzielać profesjonalnych porad medycznych przez telefon i komputer. Jak potwierdzić tożsamość pacjenta? Czy w ten sposób można wystawić mu receptę i zwolnienie z pracy? Jak się zachować, jeśli pacjent nagle zasłabnie? To ważne i praktyczne kwestie, które nie powinny zostawiać miejsca na wątpliwości.

Także część pacjentów może nie wiedzieć, czym jest telemedycyna i jak powinno się zachowywać podczas rozmowy z lekarzem. Warto wyraźnie podkreślić, że konsultacja telemedyczna stanowi pełnoprawne świadczenie zdrowotne, które powinno być udzielane na takich samych zasadach, jak tradycyjna porada w gabinecie lekarza. Jedyna zmiana dotyczy formy samej komunikacji. Oznacza to, że pacjentowi przysługują wszelkie gwarancje jego praw, w tym prawo do poufności informacji o stanie jego zdrowia.

                     

Wskazówki dla lekarzy i pacjentów

Przygotowane przez Fundację Telemedyczna Grupa Robocza poradniki dla lekarzy oraz pacjentów  w prosty, komunikatywny sposób wyjaśniają, jak poprawnie udzielać i uczestniczyć  w telemedycznych poradach. Telemedyczna Grupa Robocza to organizacja pozarządowa skupiająca liderów rynku usług telemedycznych, największych dostawców technologii telemedycznych oraz czołowych ekspertów z dziedziny e-zdrowia. Publikacje powstały w związku z sygnałami  o wątpliwościach dotyczących tego, czy i jak należy udzielać porad telemedycznych.

Opracowany przez ekspertów fundacji materiał adresowany do lekarzy ma wskazywać podstawowe zasady udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności z poszanowaniem aktualnie obowiązującego prawa, w szczególności praw pacjenta i ochrony danych osobowych. Odpowiadać będzie na najczęstsze wątpliwości lekarzy, jakie sygnalizowane są Telemedycznej Grupie Roboczej. Materiał adresowany do pacjentów ma zachęcać do korzystania z telemedycyny oraz udzielać wskazówek, jak poprawnie zachowywać się podczas teleporady. Obie publikacje są dostępne bezpłatnie do pobrania na stronie internetowej http://telemedycyna-poradnik.pl/

                       

Patronami publikacji są m.in. Minister Zdrowia, Centrum e-Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA”, Polska Federacja Szpitali, Forum e-Zdrowia, Komisja Informatyki i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Pliki do pobrania