System Obsługi Importu Docelowego

Obecnie SOID umożliwia:

 1. elektroniczne wystawienie zapotrzebowania przez lekarza,
 2. dokonanie jego oceny merytorycznej przez konsultanta medycznego,
 3. wydanie rozstrzygnięcia przez Ministerstwo Zdrowia,
 4. powiadomienie pacjenta, lekarza lub aptekę szpitalną drogą e-mail o rozstrzygnięciu.

System Obsługi Importu Docelowego (SOID) dostępny pod adresem https://soid.ezdrowie.gov.pl/ umożliwia elektronizację procesu zgłaszania zapotrzebowań na import docelowy leków.

W systemie przetwarzane są dane niezbędne do wydawania przez ministra właściwego do spraw zdrowia rozstrzygnięć dotyczących:

 1. zapotrzebowania na sprowadzanie z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia,
 2. zgłoszenia o konieczności wydania zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego,
 3. zapotrzebowania na sprowadzanie z zagranicy środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Kolejne etapy projektu, zaplanowane na 2021 rok, obejmują dalszą elektronizację procesu oraz udostępnienie interfejsu, który:

 1. umożliwi przesyłanie zapotrzebowania przez systemy gabinetowe,
 2. udostępni w systemie gabinetowym informację o rozstrzygnięciu,
 3. udostępni na Internetowym Koncie Pacjenta informację o rozstrzygnięciu,
 4. umożliwi składanie wniosków o refundację importu docelowego za pomocą aplikacji Internetowe Konto Pacjenta.

SOID umożliwia elektronizację procesu wystawiania zapotrzebowań na sprowadzenie z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta, o których mowa w art. 4 ust. 2, zgłoszeń o konieczności wydania zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, o którym mowa w art.4 ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, a także zapotrzebowań na sprowadzenie z zagranicy środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. SOID umożliwia rozpatrywanie złożonych zapotrzebowań lub zgłoszeń, pobieranie przez apteki i hurtownie farmaceutyczne rozpatrzonych zapotrzebowań lub zgłoszeń oraz komunikację z ministrem właściwym do spraw zdrowia.

Dowiedz się więcej 

Obecnie SOID umożliwia:

 1. elektroniczne wystawienie zapotrzebowania przez lekarza,
 2. dokonanie jego oceny merytorycznej przez konsultanta medycznego,
 3. wydanie rozstrzygnięcia przez Ministerstwo Zdrowia,
 4. powiadomienie pacjenta, lekarza lub aptekę szpitalną drogą e-mail o rozstrzygnięciu.

System Obsługi Importu Docelowego (SOID) dostępny pod adresem https://soid.ezdrowie.gov.pl/ umożliwia elektronizację procesu zgłaszania zapotrzebowań na import docelowy leków.

W systemie przetwarzane są dane niezbędne do wydawania przez ministra właściwego do spraw zdrowia rozstrzygnięć dotyczących:

 1. zapotrzebowania na sprowadzanie z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia,
 2. zgłoszenia o konieczności wydania zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego,
 3. zapotrzebowania na sprowadzanie z zagranicy środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Kolejne etapy projektu, zaplanowane na 2021 rok, obejmują dalszą elektronizację procesu oraz udostępnienie interfejsu, który:

 1. umożliwi przesyłanie zapotrzebowania przez systemy gabinetowe,
 2. udostępni w systemie gabinetowym informację o rozstrzygnięciu,
 3. udostępni na Internetowym Koncie Pacjenta informację o rozstrzygnięciu,
 4. umożliwi składanie wniosków o refundację importu docelowego za pomocą aplikacji Internetowe Konto Pacjenta.

SOID umożliwia elektronizację procesu wystawiania zapotrzebowań na sprowadzenie z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta, o których mowa w art. 4 ust. 2, zgłoszeń o konieczności wydania zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, o którym mowa w art.4 ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, a także zapotrzebowań na sprowadzenie z zagranicy środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. SOID umożliwia rozpatrywanie złożonych zapotrzebowań lub zgłoszeń, pobieranie przez apteki i hurtownie farmaceutyczne rozpatrzonych zapotrzebowań lub zgłoszeń oraz komunikację z ministrem właściwym do spraw zdrowia.

Dowiedz się więcej 

Praktyczne porady

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu SOID

 1. Odciążenia pacjenta z konieczności osobistego dostarczenia zapotrzebowania poszczególnym uczestnikom procesu (Konsultant, Ministerstwo Zdrowia);
 2. Udostępnienie lekarzowi informacji o wystawionych przez niego zapotrzebowanych;
 3. Udostępnienie konsultantom medycznym możliwości oceny zapotrzebowań oraz informacji o dokonanych ocenach;
 4. Realizacja procesu obsługi zapotrzebowań i wniosków refundacyjnych drogą elektroniczną przez wszystkie podmioty biorące udział w procesie.

Podstawa prawna działania SOID:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (art. 4 ust. 2, art. 4 ust. 8);
 2. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
 3. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Jak korzystać z SOID?

System dostępny jest na stronie https://soid.ezdrowie.gov.pl.

Niezalogowany użytkownik na stronie SOID ma możliwość weryfikacji zapotrzebowania, o ile posiada dane potrzebne do identyfikacji zapotrzebowania. Wymagane jest wprowadzenie dwóch z trzech dostępnych wartości:

 1. Kod zapotrzebowania,
 2. Numer rozstrzygnięcia,
 3. PESEL pacjenta/Nr paszportu/Nr wpisu do RPWDL. 

Dowiedz się więcej 

Konto w systemie SOID może założyć podmiot biorący udział w procesie obsługi zapotrzebowania tj.: lekarz, konsultant i hurtownia farmaceutyczna.

Założenie konta jest możliwe tylko dla użytkowników posiadających konto w Elektronicznej Platformie Logowania Ochrony Zdrowia (e-PLOZ).  

Dowiedz się więcej

Zobacz wszystkie praktyczne porady

Praktyczne porady

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu SOID

 1. Odciążenia pacjenta z konieczności osobistego dostarczenia zapotrzebowania poszczególnym uczestnikom procesu (Konsultant, Ministerstwo Zdrowia);
 2. Udostępnienie lekarzowi informacji o wystawionych przez niego zapotrzebowanych;
 3. Udostępnienie konsultantom medycznym możliwości oceny zapotrzebowań oraz informacji o dokonanych ocenach;
 4. Realizacja procesu obsługi zapotrzebowań i wniosków refundacyjnych drogą elektroniczną przez wszystkie podmioty biorące udział w procesie.

Podstawa prawna działania SOID:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (art. 4 ust. 2, art. 4 ust. 8);
 2. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
 3. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Jak korzystać z SOID?

System dostępny jest na stronie https://soid.ezdrowie.gov.pl.

Niezalogowany użytkownik na stronie SOID ma możliwość weryfikacji zapotrzebowania, o ile posiada dane potrzebne do identyfikacji zapotrzebowania. Wymagane jest wprowadzenie dwóch z trzech dostępnych wartości:

 1. Kod zapotrzebowania,
 2. Numer rozstrzygnięcia,
 3. PESEL pacjenta/Nr paszportu/Nr wpisu do RPWDL. 

Dowiedz się więcej 

Konto w systemie SOID może założyć podmiot biorący udział w procesie obsługi zapotrzebowania tj.: lekarz, konsultant i hurtownia farmaceutyczna.

Założenie konta jest możliwe tylko dla użytkowników posiadających konto w Elektronicznej Platformie Logowania Ochrony Zdrowia (e-PLOZ).  

Dowiedz się więcej

Zobacz wszystkie praktyczne porady

Jak możemy pomóc?

Pytania ogólne

 • Jakie są preferowane przeglądarki do korzystania z systemu SOID? 
  Preferowanymi przeglądarkami do poprawnego działania SOID są: Google Chrome oraz Mozilla Firefox
 • Jak uzyskać elektroniczny podpis i do czego jest on potrzebny? 

  SOID wymaga podpisu elektronicznego do złożenia wniosku o założenie konta w SOID oraz do podpisywania zapotrzebowań i zgłoszeń.

  SOID umożliwia użytkownikowi podpisywanie następującymi podpisami elektronicznymi:

  1. Profilem Zaufanym,
  2. Kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym,
  3. Certyfikatem ZUS.

   

  Informacje o tym, jak uzyskać elektroniczny podpis kwalifikowany dostępne są na stronie: https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/sprawy-online/podpis-elektroniczny-i-profil-zaufanyotwiera się w nowej karcie.   

 • Gdzie mogę zgłosić pytania dotyczące SOID oraz ewentualne błędy i problemy? 

  Błędy i problemy w zakresie SOID prosimy zgłaszać mailowo na adres: soid@cez.gov.pl

Komunikaty dot. dostępności systemu

Przejdź na stronę komunikatów systemu SOID


Zobacz Zobacz

Pliki do pobrania