Komunikat ws. dostosowania recepty/dokumentu realizacji recepty do obsługi osób z Ukrainy

Zasady dostosowania recepty / dokumentu realizacji recepty (recepty refundowanej)


Identyfikatory dokumentów potwierdzających tożsamość obywateli Ukrainy

Rozszerzona została lista rodzajów identyfikatorów dokumentów potwierdzających tożsamość osób z Ukrainy. Nowa lista zawiera:

 • 2.16.840.1.113883.4.330.804 - Identyfikator paszportu Ukrainy;
 • 2.16.840.1.113883.3.4424.1.2.804 - Identyfikator numeru dowodu osobistego w Ukrainie;
 • 2.16.840.1.113883.3.4424.1.3.804 - Identyfikator prawa jazdy w Ukrainie;
 • 2.16.840.1.113883.3.4424.1.8.616 - Numer Tymczasowego Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca w Polsce (TZTC).

  

Wystawianie recepty refundowanej dla osoby z Ukrainy

Możliwe jest wystawienie recepty refundowanej dla osoby z Ukrainy, która po 24 lutego 2022 r. legalnie przekroczyła granicę RP, po spełnieniu następujących warunków technicznych w dokumencie recepty:

 • użycie jednego z w/w identyfikatorów dokumentu tożsamości lub nadanego tej osobie nr PESEL;
 • zastosowanie uprawnienia dodatkowego “IN”;
  • w przypadku obywatela Ukrainy z nadanym już nr PESEL, również należy zastosować uprawnienie dodatkowe “IN”, ponieważ osoba ta nie będzie miała statusu ubezpieczonego w systemie EWUŚ.
 • brak wskazania identyfikatora płatnika usługobiorcy - analogicznie, jak dla osób z numerem PESEL;
 • brak użycia szablonu wskazującego na dokument potwierdzający prawo do świadczeń - 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.59 - używanego do przekazania numeru karty EKUZ dla obcokrajowców.

Zastosowanie powyższych zasad skutkuje brakiem błędu reguły REG.WER.2671, która kontroluje wskazanie dokumentu poświadczającego prawo do świadczeń.

   

Recepta refundowana dla dziecka nieposiadającego dokumentu tożsamości

Możliwe jest wystawienie recepty refundowanej dla dziecka nieposiadającego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość w przypadku, gdy możliwe jest wskazanie opiekuna, który spełnia w/w warunki dot. rodzajów dokumentów potwierdzających tożsamość.

W takiej sytuacji identyfikatorem dziecka może być tylko identyfikator techniczny w gałęzi wystawcy (root: 2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.{id_wystawcy}.17.1).
W zakresie danych pacjenta (dziecka) zaleca się, o ile to możliwe, podanie danych:

 • imię i nazwisko;
 • data urodzenia;
 • płeć;
 • dane adresowe oraz kontaktowe.

Natomiast w danych opiekuna należy użyć jednego z w/w identyfikatorów dokumentów tożsamości Ukrainy lub nr PESEL oraz analogicznie zastosować w/w zasady dot. uprawnienia dodatkowego “IN” oraz niestosowania szablonu 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.59.

  

Dokument realizacji recepty

Dla dokumentu realizacji recepty stosuje się te same zasady, co wyżej wymienione dla recepty.

 

Gotowość systemu

Wersja e-recepty obsługującą w/w zmiany jest już dostępna zarówno na środowisku produkcyjnym, jak i integracyjnym wraz z aktualizacją dokumentacji integracyjnej w zakresie biznesowego opisu usługi.