Polityka prywatności

Polityka prywatności opisująca, w jaki sposób dane osobowe są zbierane i wykorzystywane w aplikacji "Zaszczepieni".

 

Szanowny Użytkowniku!

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych i prawach z tym związanych.

W sklepie Google Play oraz AppStore dostępna jest aplikacja "Zaszczepieni".

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w aplikacji "Zaszczepieni" jest Minister Zdrowia.

 

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Ministerstwie Zdrowia

e-mail: iod@mz.gov.pl
elektroniczna skrzynka podawcza: /8tk37sxx6h/SkrytkaESP.

 

Wykorzystanie aplikacji "Zaszczepieni" do weryfikacji osoby szczepionej oraz dane osobowe

W aplikacji "Zaszczepieni" nie są przetrzymywane żadne dane osobowe. Aplikacja "Zaszczepieni" służy do skanowania przy użyciu aparatu kodu QR prezentowanego przez osobę zaszczepioną a następnie odczytania, przetworzenia, odszyfrowania i zaprezentowania na ekranie telefonu danych:
imion, dnia i miesiąca z daty urodzenia osoby, dla której wystawiono kod QR oraz terminu ważności kodu. Osoba prezentująca do skanowania kod QR wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Aplikacja "Zaszczepieni" działa offline. Żadne dane dot. weryfikowanej osoby nie są przesyłane poza urządzenie. Wykorzystanie Internetu wymagane jest jedynie do jej aktualizacji.

Aplikacja "Zaszczepieni" wykorzystuje Google Analytics. Szczegóły dot. Polityki Prywatności Google dostępne są pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)