Logowanie do systemu

Logowanie jest realizowane za pomocą Elektronicznej Platformy Logowania Ochrony Zdrowia (e-PLOZ).

Link do rejestracji nowego konta na platformie jest dostępny pod adresem https://eploz.ezdrowie.gov.pl/.