E-recepta transgraniczna - gotowość aptek do realizacji

Obowiązek podłączenia się do systemu

Zgodnie z art. 56 ust. 4b ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r., poz. 666), apteki mają ustawowy obowiązek podłączenia się do systemu KPK. Termin podłączenia określony został na dzień 31 grudnia 2020 r.

 

Production Environment Tests

Po wielu etapach weryfikacji przez Komisję Europejską gotowości Polski do realizacji e-recept transgranicznych, w chwili obecnej Centrum e-Zdrowia jako Krajowy Punkt Kontaktowy przystąpi do inicjalnych testów ewaluacyjnych na środowisku produkcyjnym (PET- Production Environment Tests) w zakresie e-recepty transgranicznej.

 

Realizacja przez apteki

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że systemy apteczne muszą zostać ostatecznie zmodyfikowane pod kątem ich gotowości do realizacji e-recept transgranicznych do dnia 20.02.2022 r. tak, aby apteki miały możliwość realizacji e-recept transgranicznych z poziomu swojego systemu aptecznego z dniem 20.02.2022 r.

 

Masz pytania?

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu za pomocą adresów: e-recepta@cez.gov.pl , bądź integracja_p1@cez.gov.pl.

 

  

 

 

Grafika z logo Unii Europejskiej i napisem: Współfinansowane przez instrument Unii Europejskiej "Łącząc Europę" Transgraniczna  e-recepta jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach instrumentu "Łącząc Europę". Za treść publikacji odpowiada wyłącznie Centrum e-Zdrowia i niekoniecznie odzwierciedla ona opinię Unii Europejskiej.