Systemy IT

Aktualności

Zobacz wszystkie aktualności

Systemy

System Monitorowania Zagrożeń 

System zapewnia usługodawcom, pacjentom i innym podmiotom zobowiązanym do składania informacji i zgłoszeń o zagrożeniach do rejestrów możliwość przekazywania tych zgłoszeń w postaci dokumentu elektronicznego 

System Monitorowania Zagrożeń 

System zapewnia usługodawcom, pacjentom i innym podmiotom zobowiązanym do składania informacji i zgłoszeń o zagrożeniach do rejestrów możliwość przekazywania tych zgłoszeń w postaci dokumentu elektronicznego 

System Statystyki w Ochronie Zdrowia

Głównym zadaniem SSOZ jest wsparcie Ministra Zdrowia oraz Prezesa GUS w gromadzeniu danych statystycznych związanych z sektorem ochrony zdrowia, umożliwiających analizę sytuacji zdrowotnej oraz zjawisk w ochronie zdrowia. W 2024 r. SSOZ działał będzie w 2 wersjach: obecnej SSOZ I i nowej SSOZ II, która ma zastąpić tą obecną.

System Statystyki w Ochronie Zdrowia

Głównym zadaniem SSOZ jest wsparcie Ministra Zdrowia oraz Prezesa GUS w gromadzeniu danych statystycznych związanych z sektorem ochrony zdrowia, umożliwiających analizę sytuacji zdrowotnej oraz zjawisk w ochronie zdrowia. W 2024 r. SSOZ działał będzie w 2 wersjach: obecnej SSOZ I i nowej SSOZ II, która ma zastąpić tą obecną.

System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia

Głównym celem SEZOZ jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o stanie zasobów ochrony zdrowia, w szczególności w zakresie dot. wyrobów medycznych i środków ochrony osobistej

System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia

Głównym celem SEZOZ jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o stanie zasobów ochrony zdrowia, w szczególności w zakresie dot. wyrobów medycznych i środków ochrony osobistej

System Monitorowania Kształcenia

System umożliwia bieżące monitorowanie przebiegu szkolenia, dostarczenie informacji do planowania kształcenia podyplomowego dla interesariuszy projektu, wsparcie procesów składania i oceny wniosków na specjalizację, gromadzenie informacji na temat procesu kształcenia podyplomowego oraz wsparcie procesów przeprowadzenia egzaminów 

System Monitorowania Kształcenia

System umożliwia bieżące monitorowanie przebiegu szkolenia, dostarczenie informacji do planowania kształcenia podyplomowego dla interesariuszy projektu, wsparcie procesów składania i oceny wniosków na specjalizację, gromadzenie informacji na temat procesu kształcenia podyplomowego oraz wsparcie procesów przeprowadzenia egzaminów 

System Obsługi List Refundacyjnych

SOLR jest systemem teleinformatycznym, obsługującym zdefiniowany obieg dokumentów, m.in. w postaci wniosków, pism, protokołów, uchwał, pomiędzy uczestnikami procesu realizującego zadania określone ustawą o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12 maja 2011 r.

System Obsługi List Refundacyjnych

SOLR jest systemem teleinformatycznym, obsługującym zdefiniowany obieg dokumentów, m.in. w postaci wniosków, pism, protokołów, uchwał, pomiędzy uczestnikami procesu realizującego zadania określone ustawą o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12 maja 2011 r.

System Obsługi Importu Docelowego

Umożliwia elektronizację procesu zgłaszania zapotrzebowań na import docelowy leków

System Obsługi Importu Docelowego

Umożliwia elektronizację procesu zgłaszania zapotrzebowań na import docelowy leków

Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia

System wykorzystywany przez wojewodów i Ministerstwo Zdrowia przy wydawaniu opinii o celowości planowanej do realizacji inwestycji 

Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia

System wykorzystywany przez wojewodów i Ministerstwo Zdrowia przy wydawaniu opinii o celowości planowanej do realizacji inwestycji 

System Informatyczny Rezydentur

Wspiera pokrycie kosztów zatrudnienia lekarzy rezydentów na podstawie wniosków przekazanych w systemie przez podmiot do Ministerstwa Zdrowia oraz umożliwia elektroniczną obsługę finansowania rezydentur

System Informatyczny Rezydentur

Wspiera pokrycie kosztów zatrudnienia lekarzy rezydentów na podstawie wniosków przekazanych w systemie przez podmiot do Ministerstwa Zdrowia oraz umożliwia elektroniczną obsługę finansowania rezydentur

Elektroniczny System Komunikacji w Ochronie Zdrowia

Usprawnia proces przekazywania i pozyskiwania informacji statystycznych, umożliwia również kontakt pacjenta z określonym zakładem opieki zdrowotnej

Elektroniczny System Komunikacji w Ochronie Zdrowia

Usprawnia proces przekazywania i pozyskiwania informacji statystycznych, umożliwia również kontakt pacjenta z określonym zakładem opieki zdrowotnej

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

Głównym celem Systemu jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o obrocie produktami leczniczymi

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

Głównym celem Systemu jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o obrocie produktami leczniczymi

System Ewidencji Wjazdów do Polski

System przygotowany na potrzeby administracji państwowej i podmiotów leczniczych w celu wsparcia realizacji zadań związanych z monitorowaniem pandemii i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

System Ewidencji Wjazdów do Polski

System przygotowany na potrzeby administracji państwowej i podmiotów leczniczych w celu wsparcia realizacji zadań związanych z monitorowaniem pandemii i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

System e-Krew

Informacje dla użytkowników systemu e-Krew. Jest to rozwiązanie informatyczne, którego celem jest wsparcie Publicznej Służby Krwi w optymalnym wykorzystaniu zasobów krwi i jej składników.

System e-Krew

Informacje dla użytkowników systemu e-Krew. Jest to rozwiązanie informatyczne, którego celem jest wsparcie Publicznej Służby Krwi w optymalnym wykorzystaniu zasobów krwi i jej składników.