Interfejsy

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów usługodawców; dokumentacja integracyjna dla zgód pacjenta (P1); dokumentacja integracyjna dla e-skierowania i wiele innych 

Interfejsy

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów usługodawców; dokumentacja integracyjna dla zgód pacjenta (P1); dokumentacja integracyjna dla e-skierowania i wiele innych 

Dane z Rejestrów Medycznych

Rejestr Aptek, Rejestr Hurtowni Farmaceutycznej, Rejestr Produktów Leczniczych, Rejestr Systemów Kodowania  

Dane z Rejestrów Medycznych

Rejestr Aptek, Rejestr Hurtowni Farmaceutycznej, Rejestr Produktów Leczniczych, Rejestr Systemów Kodowania  

e-dokumentacja medyczna (EDM)

Poprzez elektroniczną dokumentację medyczną rozumie się zdefiniowany katalog dokumentów medycznych opatrzonych jednym z dostępnych i przyjętych typów podpisów elektronicznych wymienionych w ramach ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

e-dokumentacja medyczna (EDM)

Poprzez elektroniczną dokumentację medyczną rozumie się zdefiniowany katalog dokumentów medycznych opatrzonych jednym z dostępnych i przyjętych typów podpisów elektronicznych wymienionych w ramach ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Klasyfikacje

ICD-10; ICF; ICNP®; SNOMED CT; ATC; LOINC

Klasyfikacje

ICD-10; ICF; ICNP®; SNOMED CT; ATC; LOINC

Standardy gromadzenia danych

IHE (Integrating the Healthcare Enterprise); DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine); HL7 (Health Level Seven) 

Standardy gromadzenia danych

IHE (Integrating the Healthcare Enterprise); DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine); HL7 (Health Level Seven) 

Definicje interoperacyjności

Interoperacyjność oznacza możliwość współdziałania różnych odrębnych organizacji na rzecz osiągnięcia uzgodnionych i korzystnych dla wszystkich stron celów, przy jednoczesnym dzieleniu się informacjami i wiedzą pomiędzy tymi organizacjami poprzez wspierane przez nie procesy biznesowe, za pomocą wymiany danych za pośrednictwem odpowiednich systemów.

Definicje interoperacyjności

Interoperacyjność oznacza możliwość współdziałania różnych odrębnych organizacji na rzecz osiągnięcia uzgodnionych i korzystnych dla wszystkich stron celów, przy jednoczesnym dzieleniu się informacjami i wiedzą pomiędzy tymi organizacjami poprzez wspierane przez nie procesy biznesowe, za pomocą wymiany danych za pośrednictwem odpowiednich systemów.