Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób korzystających z usługi newsletter

Centrum e-Zdrowia w Warszawie jako organizator wysyłki newslettera (dalej: „Newsletter”), w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informuje, że:

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z subskrypcją i wysyłką Newslettera.

 Administratorem danych osobowych jest: Centrum e-Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa (dalej: „Administrator”).

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – od dnia 25 maja 2018 r. dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora – adres e-mail: iod@cez.gov.pl

 

Administrator informuje, że:

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celach związanych z subskrypcją i wysyłką Newslettera;

2. Podane dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji Newslettera – do czasu cofnięcia Pani/Pana zgody;

4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;

7. Dane osobowe pochodzą od osoby, których dane te dotyczą;

8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania Newslettera, brak podania danych osobowych uniemożliwia otrzymywanie Newslettera.