Interoperacyjność

Definicje interoperacyjności

Interoperacyjność oznacza możliwość współdziałania różnych odrębnych organizacji na rzecz osiągnięcia uzgodnionych i korzystanych dla wszystkich stron celów, przy jednoczesnym dzieleniu się informacjami i wiedzą

Definicje interoperacyjności

Interoperacyjność oznacza możliwość współdziałania różnych odrębnych organizacji na rzecz osiągnięcia uzgodnionych i korzystanych dla wszystkich stron celów, przy jednoczesnym dzieleniu się informacjami i wiedzą

Klasyfikacje

ICD-10, ICF, ICNP, SNOMED-CT, ATC, LOINC 

Klasyfikacje

ICD-10, ICF, ICNP, SNOMED-CT, ATC, LOINC 

Standardy gromadzenia danych

IHE, DICOM, HL7

Standardy gromadzenia danych

IHE, DICOM, HL7