Badania i dane

Zdrowe Dane

Dział prowadzony przez NFZ, przy współpracy z CeZ i MZ poświęcony opracowaniom istotnych zagadnień możliwych do zbadania na podstawie danych NFZ, wybranym danym przygotowanym na zlecenie innych instytucji, podstawowym funkcjom NFZ jako płatnika publicznego i wiedzy o funkcjonowaniu świadczeniodawców

Zdrowe Dane

Dział prowadzony przez NFZ, przy współpracy z CeZ i MZ poświęcony opracowaniom istotnych zagadnień możliwych do zbadania na podstawie danych NFZ, wybranym danym przygotowanym na zlecenie innych instytucji, podstawowym funkcjom NFZ jako płatnika publicznego i wiedzy o funkcjonowaniu świadczeniodawców

Biuletyn Statystyczny 

Zawierają szczegółowe informacje dotyczące m.in. zachorowań, a także informacje dotyczące liczby szpitali i personelu medycznego według stanu na poszczególne lata

Biuletyn Statystyczny 

Zawierają szczegółowe informacje dotyczące m.in. zachorowań, a także informacje dotyczące liczby szpitali i personelu medycznego według stanu na poszczególne lata

Formularze statystyczne

Obowiązek składania danych wskazanych w formularzach wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 Ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 roku

Formularze statystyczne

Obowiązek składania danych wskazanych w formularzach wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 Ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 roku

Adres Uniwersalny

Adres rygorystycznie zapisany jako ciąg kodów

Adres Uniwersalny

Adres rygorystycznie zapisany jako ciąg kodów