Rejestry Medyczne

Aktualności

Zobacz wszystkie aktualności

Dane z Rejestrów

Dane z Rejestrów Medycznych

Rejestr Aptek, Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych, Rejestr Produktów Leczniczych, Rejestr Systemów Kodowania

Dane z Rejestrów Medycznych

Rejestr Aptek, Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych, Rejestr Produktów Leczniczych, Rejestr Systemów Kodowania

Rejestry

Rejestr Asystentów Medycznych 

Umożliwia utworzenie upoważnienia do wystawiania przez osobę inną niż lekarz, lekarz dentysta i felczer zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy (e-ZLA) oraz dodatkowo upoważnienia do wystawiania w imieniu lekarzy i lekarzy dentystów e-recept i e-skierowań 

Rejestr Asystentów Medycznych 

Umożliwia utworzenie upoważnienia do wystawiania przez osobę inną niż lekarz, lekarz dentysta i felczer zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy (e-ZLA) oraz dodatkowo upoważnienia do wystawiania w imieniu lekarzy i lekarzy dentystów e-recept i e-skierowań 

Rejestr Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne 

Celem Systemu jest wsparcie Wojewody w prowadzeniu w postaci elektronicznej Rejestru Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne

Rejestr Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne 

Celem Systemu jest wsparcie Wojewody w prowadzeniu w postaci elektronicznej Rejestru Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne

Rejestr Państwowego Ratownictwa Medycznego 

Umożliwia prowadzenie przez wojewodów wymaganych ewidencji w postaci elektronicznej, w systemie ogólnopolskim

Rejestr Państwowego Ratownictwa Medycznego 

Umożliwia prowadzenie przez wojewodów wymaganych ewidencji w postaci elektronicznej, w systemie ogólnopolskim

Rejestr Aptek

Gromadzi informacje dotyczące aptek ogólnodostępnych, szpitalnych i zakładowych oraz działów farmacji szpitalnej i punktów aptecznych

Rejestr Aptek

Gromadzi informacje dotyczące aptek ogólnodostępnych, szpitalnych i zakładowych oraz działów farmacji szpitalnej i punktów aptecznych

Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych

Gromadzi informacje na temat zezwoleń na terytorium Polski na prowadzenie obrotu hurtowego lekami

Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych

Gromadzi informacje na temat zezwoleń na terytorium Polski na prowadzenie obrotu hurtowego lekami

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Zawiera informacje o wszystkich podmiotach mających zezwolenie na prowadzenie działalności leczniczej

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Zawiera informacje o wszystkich podmiotach mających zezwolenie na prowadzenie działalności leczniczej

Rejestr Produktów Leczniczych

Rejestr ludzkich i weterynaryjnych produktów leczniczych zarejestrowanych na terytorium Polski

Rejestr Produktów Leczniczych

Rejestr ludzkich i weterynaryjnych produktów leczniczych zarejestrowanych na terytorium Polski

Centralny Rejestr Farmaceutów

Gromadzi dane uzyskiwane od okręgowych rad aptekarskich

Centralny Rejestr Farmaceutów

Gromadzi dane uzyskiwane od okręgowych rad aptekarskich

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych

Służy do wyszukiwania diagnostów laboratoryjnych zarejestrowanych w Polsce

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych

Służy do wyszukiwania diagnostów laboratoryjnych zarejestrowanych w Polsce

Rejestr Ośrodków i Banków

Gromadzi informacje na temat ośrodków medycznie wspomaganej prokreacji oraz banków komórek rozrodczych i zarodków

Rejestr Ośrodków i Banków

Gromadzi informacje na temat ośrodków medycznie wspomaganej prokreacji oraz banków komórek rozrodczych i zarodków

Rejestr Systemów Kodowania

Zawiera zbiór słowników medycznych, ma eliminować nieporozumienia wynikające z niepoprawnego stosowania terminów medycznych

Rejestr Systemów Kodowania

Zawiera zbiór słowników medycznych, ma eliminować nieporozumienia wynikające z niepoprawnego stosowania terminów medycznych

Rejestr Decyzji GIF

Gromadzi decyzje dotyczące produktów leczniczych

Rejestr Decyzji GIF

Gromadzi decyzje dotyczące produktów leczniczych

Lista Surowców Farmaceutycznych

Farmaceutycznych zawiera informacje o wszystkich surowcach farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Lista Surowców Farmaceutycznych

Farmaceutycznych zawiera informacje o wszystkich surowcach farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych