Rejestry Medyczne

Aktualności

Zobacz wszystkie aktualności

Rejestry Medyczne

Rejestr Asystentów Medycznych 

Umożliwia utworzenie upoważnienia do wystawiania przez osobę inną niż lekarz, lekarz dentysta i felczer zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy (e-ZLA) oraz dodatkowo upoważnienia do wystawiania w imieniu lekarzy i lekarzy dentystów e-recept i e-skierowań 

Rejestr Asystentów Medycznych 

Umożliwia utworzenie upoważnienia do wystawiania przez osobę inną niż lekarz, lekarz dentysta i felczer zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy (e-ZLA) oraz dodatkowo upoważnienia do wystawiania w imieniu lekarzy i lekarzy dentystów e-recept i e-skierowań 

Rejestr Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne 

Celem funkcjonowania systemu teleinformatycznego RJWPRM jest wsparcie Wojewody w prowadzeniu w postaci elektronicznej Rejestru Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne 

Rejestr Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne 

Celem funkcjonowania systemu teleinformatycznego RJWPRM jest wsparcie Wojewody w prowadzeniu w postaci elektronicznej Rejestru Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne 

Rejestr Państwowego Ratownictwa Medycznego 

Umożliwia prowadzenie przez wojewodów wymaganych ewidencji na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w postaci elektronicznej w systemie ogólnopolskim 

Rejestr Państwowego Ratownictwa Medycznego 

Umożliwia prowadzenie przez wojewodów wymaganych ewidencji na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w postaci elektronicznej w systemie ogólnopolskim 

Rejestr Aptek

Rejestr Aptek gromadzi informacje dotyczące aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych, aptek szpitalnych, aptek zakładowych oraz działów farmacji szpitalnej

Rejestr Aptek

Rejestr Aptek gromadzi informacje dotyczące aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych, aptek szpitalnych, aptek zakładowych oraz działów farmacji szpitalnej

Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych

Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych gromadzi informacje na temat zezwoleń na prowadzenie obrotu hurtowego lekami w naszym kraju

Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych

Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych gromadzi informacje na temat zezwoleń na prowadzenie obrotu hurtowego lekami w naszym kraju

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą ( RPWDL ) zawiera informacje o wszystkich podmiotach mających zezwolenie na prowadzenie działalności leczniczej

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą ( RPWDL ) zawiera informacje o wszystkich podmiotach mających zezwolenie na prowadzenie działalności leczniczej

Rejestr Produktów Leczniczych

Rejestr Produktów Leczniczych (ludzkich i weterynaryjnych) zarejestrowanych na terenie RP

Rejestr Produktów Leczniczych

Rejestr Produktów Leczniczych (ludzkich i weterynaryjnych) zarejestrowanych na terenie RP

Centralny Rejestr Farmaceutów

Centralny Rejestr Farmaceutów RP gromadzący dane uzyskiwane od okręgowych rad aptekarskich

Centralny Rejestr Farmaceutów

Centralny Rejestr Farmaceutów RP gromadzący dane uzyskiwane od okręgowych rad aptekarskich

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych służący do wyszukiwania diagnostów laboratoryjnych na terenie RP

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych służący do wyszukiwania diagnostów laboratoryjnych na terenie RP

Rejestr Ośrodków i Banków

Rejestr Ośrodków i Banków gromadzi informacje na temat ośrodków medycznie wspomaganej prokreacji oraz banków komórek rozrodczych i zarodków

Rejestr Ośrodków i Banków

Rejestr Ośrodków i Banków gromadzi informacje na temat ośrodków medycznie wspomaganej prokreacji oraz banków komórek rozrodczych i zarodków

Rejestr Systemów Kodowania

Rejestr Systemów Kodowania zawiera zbiór słowników medycznych. Ma eliminować nieporozumienia wynikające ze stosowania terminów medycznych

Rejestr Systemów Kodowania

Rejestr Systemów Kodowania zawiera zbiór słowników medycznych. Ma eliminować nieporozumienia wynikające ze stosowania terminów medycznych

Rejestr Decyzji GIF

Rejestr Decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego gromadzi decyzje dotyczące produktów leczniczych   

Rejestr Decyzji GIF

Rejestr Decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego gromadzi decyzje dotyczące produktów leczniczych