Dla Aptek

Aktualności

Zobacz wszystkie aktualności

Systemy i Usługi

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu produktami Leczniczymi (ZSMOPL)

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) jest to system teleinformatyczny stworzony w celu ujednolicenia i usprawnienia funkcjonowania państwa w zakresie polityki lekowej

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu produktami Leczniczymi (ZSMOPL)

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) jest to system teleinformatyczny stworzony w celu ujednolicenia i usprawnienia funkcjonowania państwa w zakresie polityki lekowej

e-recepta

Czym jest e-recepta? Jak dołączyć do programu i jakie korzyści się z tym wiążą? Jakie korzyści niesie za sobą wprowadzenie recepty elektronicznej? 

e-recepta

Czym jest e-recepta? Jak dołączyć do programu i jakie korzyści się z tym wiążą? Jakie korzyści niesie za sobą wprowadzenie recepty elektronicznej?