Dla Podmiotów Leczniczych

Aktualności

Zobacz wszystkie aktualności

Systemy i Usługi

e-recepta

E-recepta to wygodne i bezpieczne rozwiązanie dla pacjentów, ale również dla lekarzy. Wystawienie e-recepty jest proste i zajmuje mniej czasu, niż wystawienie recepty papierowej.

e-recepta

E-recepta to wygodne i bezpieczne rozwiązanie dla pacjentów, ale również dla lekarzy. Wystawienie e-recepty jest proste i zajmuje mniej czasu, niż wystawienie recepty papierowej.

e-skierowanie 

Dawka informacji o e-skierowaniu – wystawianie, realizacja, gotowość dostawców, materiały informacyjne oraz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 

e-skierowanie 

Dawka informacji o e-skierowaniu – wystawianie, realizacja, gotowość dostawców, materiały informacyjne oraz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 

e-dokumentacja medyczna (EDM)

Poprzez elektroniczną dokumentację medyczną rozumie się zdefiniowany katalog dokumentów medycznych opatrzonych jednym z dostępnych i przyjętych typów podpisów elektronicznych wymienionych w ramach ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

e-dokumentacja medyczna (EDM)

Poprzez elektroniczną dokumentację medyczną rozumie się zdefiniowany katalog dokumentów medycznych opatrzonych jednym z dostępnych i przyjętych typów podpisów elektronicznych wymienionych w ramach ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

e-Karta Zgonu oraz e-Karta Urodzeń (w tym z adnotacją o martwym urodzeniu)

Główne założenie to udostępnienie unikatowego numeru kart zgonu, na podstawie którego będzie można dokonać dalszych czynności związanych z pochówkiem

e-Karta Zgonu oraz e-Karta Urodzeń (w tym z adnotacją o martwym urodzeniu)

Główne założenie to udostępnienie unikatowego numeru kart zgonu, na podstawie którego będzie można dokonać dalszych czynności związanych z pochówkiem

Narzędzie pomagające określić poziom refundacji

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. narzędzie zdejmie odpowiedzialność z lekarza, czy placówki medycznej podczas wyboru poziomu odpłatności

Narzędzie pomagające określić poziom refundacji

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. narzędzie zdejmie odpowiedzialność z lekarza, czy placówki medycznej podczas wyboru poziomu odpłatności

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL)

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) jest to system teleinformatyczny stworzony w celu ujednolicenia i usprawnienia funkcjonowania państwa w zakresie polityki lekowej.

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL)

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) jest to system teleinformatyczny stworzony w celu ujednolicenia i usprawnienia funkcjonowania państwa w zakresie polityki lekowej.

System Obsługi Importu Docelowego

Umożliwia elektronizację procesu wystawiania zapotrzebowań na sprowadzenie zza zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta 

System Obsługi Importu Docelowego

Umożliwia elektronizację procesu wystawiania zapotrzebowań na sprowadzenie zza zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta 

e-rejestracja

Centralny, elektroniczny system rejestracji na szczepienia ochronne przeciw COVID-19

e-rejestracja

Centralny, elektroniczny system rejestracji na szczepienia ochronne przeciw COVID-19