e-Krew: projekt dokumentacji technicznej dla dostawców oprogramowania do konsultacji

Komunikat dla świadczeniodawców i dostawców oprogramowania

Centrum e-Zdrowia udostępnia do konsultacji projekt dokumentacji technicznej interfejsu dla dostawców oprogramowania podlegającego integracji z Systemem e-Krew, z wykorzystaniem szyny danych Systemu P1.

Zakres

Dokumentacja opisuje użycie interfejsu REST API w celu obsługi usług Systemu e-Krew w zakresie zlecania zamówień na krew i jej składniki, przekazywania informacji o ich wykorzystaniu, jak również w celu wsparcia innych procesów w obszarze współpracy Podmiotu Leczniczego (PWDL) z centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Gdzie znajdę więcej informacji?

Więcej informacji na temat Projektu e-Krew dostępnych jest na stronie: https://www.cez.gov.pl/pl/page/systemy-it/e-krew. Szczegółowe warunki i założenia zamieszczono bezpośrednio w dokumencie specyfikacji, opublikowanym poniżej oraz dostępnym w zakładce interfejsy.

Uwagi do dokumentacji

Uprzejmie prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag do dokumentacji do dnia 17 lipca 2022 roku, na adres e-mail: ekrew-konsultacje@cez.gov.pl, w wersji elektronicznej edytowalnej, wpisując w treść maila „Uwagi do projektu interfejsu PWDL”.

Pliki do pobrania