Instrukcja - obsługa e-skierowań

Wystawianie e-skierowania

Po przeprowadzonej konsultacji lekarz jest zobowiązany uzupełnić w systemie gabinetowym niezbędne dane oraz w przypadku wystawienia e-skierowania wybrać jego typ. Następnie należy podpisać skierowanie podpisem elektronicznym. W tym momencie następuje przekazanie e-skierowania do Systemu P1.

Lekarz ma możliwość wydrukowania wydruku informacyjnego, w celu przekazania go pacjentowi, pod warunkiem, że e-skierowanie zostało wystawione poprawnie. Wydanie pacjentowi wydruku informacyjnego nie jest wymagane, gdy pacjent posiada konto w IKP.

Natomiast, jeśli pacjent poprosi o wydruk informacyjny w postaci papierowej, lekarz jest zobowiązany go wydać.

W okresie przejściowym, tj. do dnia 8 stycznia 2021 roku, podpisany przez lekarza wystawiającego wydruk informacyjny, dla podmiotów niegotowych do obsługi e-skierowań, jest równoważny ze skierowaniem papierowym.

 

Możliwość anulowania e-skierowania

W przypadku, gdy wystąpi w e-skierowaniu nieprawidłowość, na przykład: zabraknie wymaganej informacji, e-skierowanie może zostać anulowane.

Możliwość anulowania e-skierowania przysługuje tylko osobie, która je wystawiła. Dodatkowo, aby móc anulować e-skierowanie, status e-skierowania musi brzmieć: „Wystawione”. W przypadku statusu „U realizatora” jedynym sposobem, aby anulować e-skierowanie, jest kontakt z pacjentem i poproszenie go, aby wycofał swoje e-skierowanie u realizatora.

 

Realizacja e-skierowania

W przypadku zgłoszenia się pacjenta z e-skierowaniem w celu zapisania się na świadczenie, należy pacjenta poprosić o przekazanie kodu PIN i numeru PESEL.

Pacjent jest administratorem swoich danych osobowych i może podać swój numer PESEL w dowolny sposób na przykład: przekazać go słownie, przekazać dokument z widocznym numerem PESEL lub zapisać numer PESEL na kartce, którą należy zwrócić pacjentowi lub zniszczyć w sposób uniemożliwiający odczytanie zapisanego tam numeru PESEL. Ze swojej strony podmiot powinien zadbać, aby przy okienku znajdowała się tylko jedna osoba.

W sytuacji, gdy podmiot nie jest gotowy do obsługi e-skierowań, a pacjent posiada podpisany przez lekarza wystawiającego wydruk informacyjny, jest on równoważny skierowaniu w postaci papierowej i jest podstawą do wykonania świadczeń.