3 dawka szczepienia przeciw COVID-19

Uprawnieni do podania 3 dawki 

Od 1 września do podania 3 dawki szczepienia przeciw COVID-19 uprawnieni są (zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/Komunikat-w-sprawie-szczepien-przeciw-COVID-19-dawka-dodatkowa

  • otrzymujących aktywne leczenie przeciwnowotworowe;
  • po przeszczepach narządowych przyjmującym leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne;
  • po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat;
  • z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności;
  • z zakażeniem wirusem HIV;
  • leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną;
  • dializowanych przewlekle z powodu niewydolności nerek.

Przypominamy, iż dodatkową (trzecią) dawkę stosuje się we wskazanych grupach z zaburzeniami odporności w odstępie ≥28 dni po ukończeniu 2-dawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19. Kluczowe jest, aby przed podaniem 3 dawki zweryfikować, czy odnotowane są w systemie karty szczepień dla dawek 1 oraz 2.

U osób wieku ≥18 lat należy stosować szczepionki mRNA ( Comirnaty Pfizer-BioNTech albo Spikevax Moderna), u dzieci 12-17 lat należy stosować szczepionkę Comirnaty Pfizer-BioNTech. Rekomenduje się, aby szczepienie dawką uzupełaniającą było realizowane tą samą szczepionką, którą podstawowy cykl.

W dniu 1 września e-skierowania (wygenerowane automatycznie na podstawie dostępnych danych) otrzymało ponad 120 tysięcy osób z grup wskazanych powyżej. Zgodnie z przytoczonym komunikatem MZ osoby, które nie otrzymały e-skierowania powinny skontaktować się z lekarzem.

Warunkiem wystawienia nowego e-skierowania (uzupełniającego) jest zamknięte poprzednie e-skierowanie, na podstawie którego zrealizowano pełny cykl szczepienia na dzień 31.08 wszystkie e-skierowania, dla których odnotowane są 2 karty szczepień Pfizer/Moderna zostały automatycznie zweryfikowane i zamknięte).

Przypominamy, że e-skierowanie na szczepienie wystawia się na: procedurę (ICD-9) 99.557 – Szczepienie przeciw COVID-19 oraz rozpoznanie (ICD-10) Z25.8 - Potrzeba szczepień przeciwko innym określonym pojedynczym chorobom wirusowym. Kod dostępowy do pojęcia e-skierowania uzupełniającego to również 0000.

Raz jeszcze podkreślamy, aby przed rozpoczęciem szczepienia w ramach szczepienia dawką nr 3 zweryfikować w systemie gabinetowym (np. gabinet.gov.pl) fakt odnotowania 2 kart szczepień: Pfizer/Moderna.

Aby odnotować kartę szczepienia (zarówno w systemach gabinetowych, jak i gabinet.gov.pl) należy stosować zasadę, iż rejestracja karty jest realizowana, jak dla dawek 1 oraz 2 z wyjątkiem wskazanym na poniższym ekranie – należy uzupełnić pole: Numer podanej dawki – 3, Liczba dawek – 3. 

 

 

Wprowadź dane szczepienia COVID

e-skierowanie automatycznie trafia do e-rejestracji

E-skierowanie na dawkę uzupełniającą jest przekazywane automatycznie do e-rejestracji. Gdy pacjent skorzysta ze skierowania (może zapisać się na preparat, którym szczepiony był dawką nr 2 – Pfizer/Moderna) w aplikacji dla punktów szczepień prezentowana jest informacja o dawce uzupełaniającej (zaznaczona na czerwono na poniższym ekranie).  

 Uwaga! 

Obecny mechanizm wykorzystuje usługę 1 z 2, natomiast w kolejnym tygodniu prezentacja będzie zmodyfikowana: 1 z 1 (uzupełniająca). Po zakończeniu szczepienia należy potwierdzić fakt odbycia wizyty i tym zakończyć proces obsługi pacjenta w e-Rejestracji. 
 
 

 

 

 

Grafik Punktu Szczepień

Dawka uzupełniająca

e-skierowanie na dawkę uzupełniającą zamykane będzie automatycznie po tym jak odnotowana zostanie karta szczepienia w systemie gabinetowym (usługa będzie dostępna od 2 tygodnia września).

 

Rozliczenia z NFZ

Obecnie w raporcie rozliczeniowym dostępnym w gabinet.gov.pl dla podanej dawki nr 3 reguły rozliczeniowe wskazują na błędnie przekazane dane. System w tym zakresie zostanie dostosowany na przestrzeni kilku najbliższych dni, umożliwiając wykazanie szczepień w rozliczeniu wrześniowym.

Informujemy, iż osoby zaszczepione 3 dawką przy próbie pobrania certyfikatu szczepień UCC (Unijny Certyfikat COVID), nie otrzymają nowego certyfikatu, a będą pobierały certyfikat dostępny już przy poprzednim szczepieniu (2 z 2 zgodnie w obowiązującymi technicznymi ustaleniami w tym zakresie z krajami UE). 

 

Masz pytania? 

W przypadku dodatkowych pytań w aspektach IT zapraszamy do kontaktu: gabinet-pomoc@cez.gov.pl.