Formularze statystyczne

Podstawa prawna

Obowiązek składania danych wskazanych w poniższych formularzach wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 Ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz.U. 2023 poz. 773). Dane te należy przekazać elektronicznie za pomocą Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia.

Ustawodawca w art. 56, 57 i 58 ww. ustawy przewiduje karę grzywny za: odmowę wykonania obowiązku statystycznego oraz przekazanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym i po upływie oznaczonego terminu.

Załączniki