Nazwy i kody logicznych identyfikatorów obserwacji - LOINC

LOINC jest bazą danych, która udostępnia uniwersalny system kodowania dla raportowania obserwacji medycznych. Dla każdej obserwacji baza danych zawiera kod, długą nazwę formalną, krótką 30-znakową nazwę oraz synonimy. Klasyfikacja w swoim kodowaniu łączy nie tylko typ, ale również określa inne wymiary np. miejsce powstania dokumentacji, autora itp.

Klasyfikacja składa się z identyfikatorów terminów medycznych związanych z elektroniczną dokumentacją zdrowotną (EHR).

LOINC jest podzielony na dwie główne części:

  • LOINC laboratoryjny,
  • LOINC kliniczny (zwierający ontologię dokumentów – definiującą typy dokumentów i raportów klinicznych).

LOINC służy do kodowania typu dokumentu w HL7 CDA oraz jest słownikiem rekomendowanym do wykorzystania w celu identyfikowania typów dokumentacji medycznej.

Kody LOINC można pobrać bezpłatnie ze strony: https://loinc.org/downloads.