Nowe zasady dla recept na leki psychotropowe

Informacje o nowych zasadach dla recept na leki psychotropowe

Ważna zmiana dla lekarzy wystawiających pacjentom recepty na środki odurzające lub psychotropowe. 2 sierpnia 2023 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia, którego celem jest ograniczenie wystawiania recept na środki odurzające i psychotropowe bez badania pacjenta.

Po wejściu w życie rozporządzenia lekarz przed wystawieniem recepty na leki odurzające lub psychotropowe podczas badania będzie miał obowiązek sprawdzić, jakie leki pacjentowi przepisano, które wykupił, zażywa i w jakich dawkach. Również w przypadku recepty na zamienniki tych środków. Dotyczy to preparatów zawierających środek odurzający grup I-N lub II-N, substancję psychotropową z grup II-P, III-P lub IV-P lub prekursor kategorii 1.

Jeśli lekarzowi nie uda się sprawdzić historii recept pacjenta, będzie mógł wystawić e-receptę. Od 23 sierpnia do końca października 2023 r. nie będzie miał blokowanej takiej możliwości, a otrzyma tylko ostrzeżenie. Jest to czas na przystosowanie reguł gabinetowych do nowych wymagań.

Badanie może być stacjonarne lub w formie teleporady.

Jeśli ostatnie badanie, związane z wystawieniem recepty na te leki, odbyło się w czasie krótszym niż trzy miesiące przed poradą, to lekarz będzie mógł wystawić e-receptę w ramach kontynuacji leczenia – bez badania.

Lekarz będzie więc weryfikować liczbę oraz rodzaj produktów leczniczych przepisanych pacjentowi na receptach wystawionych i zrealizowanych pod względem ich bezpieczeństwa oraz skutecznego prowadzenia farmakoterapii. Pacjent w tym celu powinien mu udostępnić historię swoich recept. Instrukcja weryfikacji w aplikacji gabinet.gob.pl historii wystawionych e-recept dostępna jest na portalu ezdrowie.gov.pl.

Przebieg weryfikacji będzie musiał być opisany w dokumentacji medycznej.

Lekarze POZ

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) sprawuje stałą opiekę nad pacjentem, zna jego historię leczenia. Dlatego obowiązek weryfikacji historii recept nie dotyczy lekarza POZ, którego pacjent wybrał, składając deklarację.

Lekarz POZ, który przyjmuje pacjenta w tej samej przychodni w zastępstwie jego lekarza wyboru, ma już obowiązek weryfikacji historii recept. Ma jednak dostęp do historii leczenia tej osoby. Pacjent nie musi niczego robić, by mu tę historię udostępnić.

Inni lekarze

Lekarze specjaliści, np. psychiatrzy, neurolodzy, onkolodzy, interniści, a także lekarze dentyści, mogą sprawdzać historię recept poprzez narzędzia e-zdrowia lub podczas wywiadu z pacjentem.

Upoważnianie lekarza przez pacjenta

Ta procedura dotyczy pacjentów, którzy używają aplikacji mojeIKP na telefon lub przynajmniej raz zalogowali się na swoje Internetowe Konto Pacjenta (IKP), czyli je uruchomili.

Pacjent może udostępnić lekarzowi swoją historię wystawionych i zrealizowanych recept:

  • przez Internetowe Koto Pacjenta (IKP)

  • aplikację na telefon mojeIKP

  • kod, który podczas wizyty dostanie SMS-em na telefon.

W imieniu niepełnoletniego dziecka może to zrobić rodzic, który ma dostęp do jego konta dziecka. Automatycznie taki dostęp ma ten rodzic, który zgłosił dziecko do ZUS.

Jeśli pacjent ma udostępnić swoje recepty lub recepty swojego dziecka przez IKP lub mojeIKP, łatwiej będzie mu to zrobić, jeśli będzie znał numer PWZ (prawa wykonywania zawodu) lekarza.

Podczas konsultacji najszybszym i najłatwiejszym sposobem udostępniania jest metoda z SMS-em:

  • lekarz ustala z pacjentem zakres jego upoważnienia, czyli wgląd do recept

  • lekarz prosi o dostęp w swoim systemie gabinetowym

  • pacjent dostaje kod przez SMS na swój telefon

  • lekarz wpisuje kod do systemu i uzyskuje wgląd przez 24 godziny w historię recept pacjenta.

Schemat wyjaśniający pacjentowi, jak ma udostępnić swoje recepty, jest pod tekstem. Szczegółowy opis procedury dla pacjenta jest też na stronie pacjent.gov.pl.

Po weryfikacji historii i diagnozie lekarz wystawia e-receptę.

Gdyby pojawiły się jakieś problemy techniczne, np. brak dostępu do Internetu, lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem, tak jak w przypadku pacjenta, który nie ma IKP. Wystawia wówczas receptę papierową.

Papierową receptę dostanie też osoba bez numeru PESEL.

Pacjent nie ma IKP i mojeIKP

Jeśli pacjent:

  • nie używa aplikacji mojeIKP na telefon

  • nigdy nie zalogował się na swoje Internetowe Konto Pacjenta,

może otrzymać e-receptę na środki odurzające i psychotropowe po szczegółowym wywiadzie podczas wizyty na temat leków, które zażywa.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje, Dz.U. 2023 poz. 1368

Pliki do pobrania