Podręcznik użytkownika systemu e-Rejestracji - punkt szczepień

Co znajdę w podręczniku?

Niniejszy podręcznik pozwala zapoznać się ze wszystkimi funkcjonalnościami, które zapewnia aplikacja.

Każdy rozdział przedstawia jedną z funkcji aplikacji e-Rejestracja dla Pracowników Punktów Szczepień. Rozdziały są podzielone na podrozdziały prezentujące funkcjonalności oraz opisy kroków, jakie powinien zrealizować Użytkownik, aby wykonać daną czynność.

 

Pliki do pobrania