Rejestr Systemów Kodowania

Pliki można pobrać bezpośrednio ze strony RSK: https://rsk.ezdrowie.gov.pl/_layouts/15/rsk/default.aspx.