O projekcie

System EWP został przygotowany przez Centrum e-Zdrowia na potrzeby administracji państwowej i podmiotów leczniczych w celu wsparcia realizacji zadań związanych z monitorowaniem pandemii i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Wieloletnie doświadczenie CeZ w projektowaniu centralnych systemów i rejestrów było gwarancją, że nowy system powstanie z uwzględnieniem oczekiwań wszystkich interesariuszy i pozwoli na pełną integrację z innymi aplikacjami.

Zespoły eksperckie CeZ i zasoby IT umożliwiły sprawną i efektywną implementację EWP. Pierwsze wdrożenie produkcyjnie działającej wersji aplikacji przeprowadzone zostało po 4 dniach roboczych od uzyskania specyfikacji. W kolejnych miesiącach, wraz z rozwojem skali epidemii, system był rozbudowywany o nowe funkcjonalności.