Analiza przyczyn wzrostu liczby zgonów w Polsce w 2017 roku

Analiza przyczyn wzrostu liczby zgonów w Polsce w 2017 roku
Raport „Analiza przyczyn wzrostu liczby zgonów w Polsce 2017 w roku” stanowi próbę wyjaśnienia wzrostu liczby zgonów w 2017 roku. Postawiono w nim tezę, że potencjalną przyczyną tego faktu była koincydencja w styczniu i lutym 2017 roku (miesiące te zidentyfikowano jako te, w których wystąpił wzrost) szeregu niekorzystnych czynników: wyjątkowo niskiej temperatury i wysokiego zanieczyszczenia powietrza oraz szczytu zachorowań na grypę.
Data publikacji:
2018-10-25
Typ publikacji:
Okolicznościowy
Słowa kluczowe:
zgony
Poziom agregacji:
Polska
Zakres lat:
2010 - 2017

W roku 2017 liczba zgonów wyniosła w Polsce 405,6 tys. (na podstawie danych z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych). Był to wzrost o 3,77% w stosunku do roku 2016. W raporcie „Analiza przyczyn wzrostu liczby zgonów w Polsce 2017 w roku” podjęto próbę wyjaśnienia tego zjawiska. 

Analiza zmian w czasie wartości standaryzowanego wiekiem współczynnika zgonów wykazała, że wzrost liczby zgonów dotyczył przede wszystkim stycznia i lutego 2017 roku. W raporcie postawiono tezę, że ww. miesiącach doszło do nałożenia się szeregu niekorzystnych czynników, które potencjalnie mogły wpłynąć na wzrost liczby zgonów:

  1. w styczniu 2017 średnie natężenia pyłów PM10 w powietrzu było na najwyższym poziomie w analizowanym okresie (styczeń 2010 – grudzień 2017)
  2. w styczniu 2017 roku odnotowano najniższą średnią temperaturę powietrza w porównaniu do analogicznych okresów z zeszłych lat
  3. w styczniu 2017 odnotowano szczyt zachorowań na grypę (mierzony liczbą porad w POZ z rozpoznaniem grypy), który w  poprzednich latach następował w późniejszym okresie.

Nie zaobserwowano natomiast związku pomiędzy wzrostem liczby zgonów, a zmianą  wyceny świadczeń w zakresie kardiologii interwencyjnej, a takie tezy pojawiały się w opinii publicznej.

Dekompozycja szeregu czasowego

Pliki do pobrania