Zdrowe Dane

Raporty

Dział poświęcony opracowaniom dotyczącym istotnych zagadnień możliwych do zbadania na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia

Raporty

Dział poświęcony opracowaniom dotyczącym istotnych zagadnień możliwych do zbadania na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia

Zestawienia

W dziale prezentowane są wybrane dane, które zostały przygotowane na zlecenie innych instytucji

Zestawienia

W dziale prezentowane są wybrane dane, które zostały przygotowane na zlecenie innych instytucji

Monitorowanie

Dział poświęcony podstawowym funkcjom NFZ jako płatnika publicznego, tj. funkcji repartycyjnej oraz kontraktacyjnej

Monitorowanie

Dział poświęcony podstawowym funkcjom NFZ jako płatnika publicznego, tj. funkcji repartycyjnej oraz kontraktacyjnej

Porównanie placówek

W tej części publikujemy wiedzę o funkcjonowaniu świadczeniodawców

Porównanie placówek

W tej części publikujemy wiedzę o funkcjonowaniu świadczeniodawców