Aktualizacja Certyfikatu P1 (WSS) na środowisku produkcyjnym

W związku z kończącą się ważnością certyfikatu WSS Systemu P1 (do 15.02.2020), którym podpisywane są odpowiedzi z usług z Systemu P1, opublikowany został nowy certyfikat SUS_WSS.pem, ważny od 20 stycznia 2020 r. do 19 stycznia 2022 r.

Jednocześnie opublikowany został techniczny opis prawidłowej procedury weryfikacji certyfikatu P1 WSS do pobrania TUTAJ.

W związku z powyższym, w celu zapewnienia ciągłości działania systemów zewnętrznych (w szczególności aplikacji aptecznych oraz gabinetowych), bardzo ważne jest zastosowanie zasad poprawnej weryfikacji zaufania do certyfikatu, służącego do weryfikacji podpisu komunikatu odpowiedzi zwracanego z Systemu P1. 

     

Pliki do pobrania