Aktualizacja dokumentacji integracyjnej dla e-recepty wydanie SGR 9.0.4

Prosimy dostawców oprogramowania aptecznego o wdrożenie bez zbędnej zwłoki obsługi ograniczenia czasowej i ilościowej sprzedaży leków.

Opis biznesowy rozwiązania wraz z opisem reguł weryfikacyjnych zawarty jest w dokumentacji integracyjnej, dostępnej poniżej.

Apteka realizująca wydanie leku OTC oznaczonego obostrzeniem (dostępnego dotychczas bez recepty) będzie miała obowiązek wystawić dokument realizacji recepty (DRR) analogicznie, jak w przypadku recept papierowych. Z kolei leki, które były wydawane na podstawie recepty, które podlegać będą obostrzeniom w okresie wynikającym z obwieszczenia Ministra Zdrowia, będą musiały być wydawane tylko w ramach jednej apteki. Warto zatem zapewnić pracownikom aptek możliwość wyszukania po numerze PESEL wszystkich DRR dla wydanych przez aptekę leków.

Historia zmian:

  1. Wprowadzenie określenia możliwości realizacji zakupu leku, w przypadku czasowego ograniczenia sprzedaży (REG.WER. 3992, 3997)
  2. Poprawa walidacji bloku narracyjnego w zakresie dwóch uprawnień dodatkowych (REG.WER.3252, REG.WER.3380, REG.WER.3381, REG.WER.3476)

Jednocześnie informujemy, że wyżej wymienione obwieszczenie Ministra Zdrowia jeszcze nie obowiązuje, a opisana zmiana ma charakter prewencyjny. 

          

Pliki do pobrania