Aktualizacja dokumentacji integracyjnej dla obszaru Zdarzeń Medycznych oraz Indeksów EDM

Aktualizacja dokumentacji integracyjnej

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępnia zaktualizowaną wersję dokumentacji integracyjnej w części związanej zarówno z funkcjonalnością Zdarzeń Medycznych, jak również obsługi Indeksów EDM.

Publikacja ma na celu wskazanie kierunków zmian dla obu obszarów, które zostały poczynione od momentu ostatniej publikacji przedmiotowego materiału.

       

Aktualizacja środowiska integracyjnego

Równocześnie z uzupełnieniem dla przedmiotowej dokumentacji wiązać się będzie zaktualizowanie środowiska integracyjnego, które zaplanowano w najbliższym czasie, o czym poinformujemy w osobnym komunikacie. 

                         

Pliki do pobrania