Aktualizacja dokumentacji integracyjnej dla usługi e-recepta

Aktualizacja dokumentacji

Centrum e-Zdrowia udostępnia zaktualizowaną wersję dokumentacji integracyjnej dla usługi e-Recepta. Dokumentacja została zaktualizowana w zakresie opisu opcjonalnych parametrów stronicowania w operacji: rozszerzoneWyszukiwanieReceptUslugobiorcy. Aktualizacji uległy pliki opisu interfejsu oraz XSD.

 

Gdzie znajdę aktualną wersję?

Zaktualizowana dokumentacja jest udostępniona na środowisku integracyjnym: https://isus.ezdrowie.gov.pl/, jak i poniżej w Plikach do pobrania.

 

Pliki do pobrania