Aktualizacja reguły weryfikującej miejsce udzielania świadczeń dla e-skierowań

Zmiana trybu działania reguły weryfikującej

W systemie e-Zdrowie (P1) zostanie zaktualizowane działanie reguły weryfikacyjnej - REG.WER.4695 Zgodność identyfikatora MUŚ z kontekstem.

 

Reguła waliduje poprawność miejsca udzielania świadczeń wskazanego w dokumencie skierowania z identyfikatorem zapisanym w zewnętrznym kontekście wywołania usługi dla skierowań elektronicznych.

Zmiana w tryb „BŁĄD" zostanie zrealizowana od dnia 01.09.2020 r., może to powodować pojawianie się błędów związanych z niezgodnością wskazania miejsca udzielania świadczeń w kontekście, którą należy poprawić na wartość występującą w dokumencie skierowania. 

Wszystkie zapisy dokumentów dla poprawnie wskazanych wartości miejsc udzielania świadczeń będą możliwe.

 

Dodatkowe informacje w zakresie prawidłowego wskazania identyfikatora miejsca udzielania świadczeń znajdują się w dokumentacji integracyjnej dla skierowań w rozdziale 5. dotyczącym kontekstu wywołania.