Aktualizacja SIR2 v.2.09.0

Aktualizacja SIR2

Informujemy, że w dniu 5 maja 2022 roku system SIR2 został zaktualizowany do wersji SIR2 v.2.09.0.

Nowe funkcjonalności:

  • rejestrowanie historii zmian danych podmiotu,
  • usuwanie osób upoważnionych do podpisu,
  • pobieranie aktualnych danych podmiotu z bazy REGON,
  • podgląd listy parametrów wyliczeniowych MZ dla podmiotu,
  • dostosowanie filtrów na formularzu „Lista zdarzeń”,
  • generowanie raportu Rap.01.PD Szczegóły wniosku,
  • zmiany wartości opisowych dla statusu zatrudnienia w podmiocie,
  • nowe zdarzenie: Sfinansowanie dodatkowych wydatków/kosztów oraz nowe funkcjonalności dla użytkowników MZ.

Pliki do pobrania