Aktualizacja szablonu HL7 CDA dla indywidualnego planu opieki medycznej

Aktualizacja szablonu HL7 CDA

Centrum e-Zdrowia udostępnia zaktualizowaną wersję szablonu HL7 CDA indywidualnego planu opieki medycznej (IPOM), która w najbliższym czasie będzie wspierana w udostępnionych usługach na środowisku integracyjnym.

W stosunku do wersji z 09 września 2022 roku, w szablonie „Sekcja zalecanych konsultacji” - (2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.179), dodano specyfikacje dla elementu entry.

Specyfikacja zawiera również zaktualizowany przykład, który prezentuje jak ta sekcja powinna być zbudowana.

Opisana wersja jest w załączniku plcda_IPOM09092022b.zip poniżej, w plikach do pobrania.

Najnowsza wersja szablonu IPOM

Jednocześnie CeZ udostępnia najnowszą wersję szablonu IPOM, która w pierwszym etapie nie będzie obsługiwana na środowisku integracyjnym, ale zawiera zmiany, które będą uwzględnione w docelowej wersji.

Szczegółowa lista zmian w stosunku do wersji z 9 września 2022 roku znajduje się w pliku lista_zmian.txt, który jest częścią archiwum zip.

Ta wersja jest w załączniku plcda_IPOM20092022.zip poniżej, w plikach do pobrania.

Jak mogę zapoznać się z szablonem?

Aby zapoznać się z szablonem IPOM należy rozpakować załącznik i otworzyć plik: plcda-html/index.html.

Definicję szablonu IPOM można znaleźć w zakładce identyfikatory, pod pozycją: 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.41 [1] Indywidualny Plan Opieki Medycznej.

Co znajdę w udostępnionych dokumentach?

W materiałach udostępniono: wzorcowy przykład dokumentu HL7 CDA indywidualnego planu opieki medycznej (IPOM), a także szablony DECOR indywidualnego planu opieki medycznej (IPOM).

Masz pytania?

Pytania i uwagi dot. w/w dokumentacji prosimy kierować na adres: p1_edm@cez.gov.pl.

Pliki do pobrania